Nieuwsbrief Implementatie 16 mei

Provincie Limburg werkt met vertrouwen toe naar inwerkingtreding  
 
 
Continu werken aan de doorontwikkelingsopgave. Met die insteek werkt de provincie Limburg met vertrouwen toe naar de datum van inwerkingtreding en alle uitdagingen. Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening ging onlangs daarover in gesprek tijdens haar werkbezoek aan het provinciehuis in Maastricht. Daarbij was ze ook getuige van het in de praktijk testen van gemaakte afspraken tussen overheden tijdens een goed verlopen Limburgse ketentest.

Oefenen  
 
Bijeenkomst Lessons Learned Werkplaatsen Omgevingswet

Op dinsdag 9 mei vond de sessie Lessons Learned Werkplaatsen Omgevingswet voor de 6e keer plaats. Werkplaatsbegeleiders en deelnemers deelden tijdens deze bijeenkomst hun ervaringen en lessen. Ze gaven vooraf een pitch en vervolgens een presentatie over 5 verschillende werkplaatsen.

Werkplaatsen Actuele begrotingsthema's Omgevingswet

De VNG organiseert nieuwe Werkplaatsen Actuele begrotingsthema's Omgevingswet. In deze werkplaatsen werken de inhoudsdeskundige (bijvoorbeeld de programmamanager Omgevingswet) en degene die binnen uw gemeente verantwoordelijk is voor de financiële verwerking in de begroting (bijvoorbeeld de financieel adviseur) samen aan actuele begrotingsthema's binnen de Omgevingswet. De eerste groepen starten nog eind mei/begin juni.

Bekijk ook de pitch van Paul Huigens van de VNG over deze werkplaats tijdens de Lessons Learned-bijeenkomst van 9 mei.
 
Nieuws voor gemeenten  
 
Praktische tips voor het omgevingsplan van rechtswege

Met de nieuwe Omgevingswet heeft iedere gemeente van rechtswege 1 omgevingsplan. Heeft u al inzicht in wat u precies krijgt en welke acties u vóór 1 januari nog moet uitvoeren? Ga naar de webpagina's over het voorbereiden op het omgevingsplan van rechtswege.

Voorbeeldregels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en omgevingsplan

Het opstellen van een nieuw omgevingsplan gaat hand in hand met de inhoudelijke wijziging van lokale verordeningen met bepalingen over de fysieke leefomgeving. De VNG stelt per verordening een handreiking beschikbaar en waar nodig voorbeeldbepalingen en/of voorbeeldregels voor het omgevingsplan. Deze maand zijn de eerste voorbeeldregels gepubliceerd voor het opnemen van APV-bepalingen in het omgevingsplan.

Wettelijk verplichte communicatie bij vergunningverlening, meldingen en informatieplichten

In het Vergunningenverlening, Toezicht en handhaving (VTH)-proces moeten overheden op verschillende momenten communiceren met initiatiefnemers, belanghebbenden of het brede publiek. De VNG heeft een overzicht samengesteld van de wettelijk verplichte communicatiemomenten bij de vergunningverlening, meldingen en informatieplichten. Daarnaast organiseert de VNG binnenkort een VTH Netwerkbijeenkomst over dit onderwerp.

VTH Netwerkbijeenkomsten terugkijken

De afgelopen periode vonden weer diverse VTH Netwerk­bijeenkomsten plaats. Sessie gemist? Bekijk hier de opnamen en presentaties.

Nieuwe voorbeeld VTH-brieven online

Op de website van VNG zijn onlangs nieuwe voorbeelden van VTH-standaardbrieven voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze sjablonen gebruiken als voorbeeld voor de VTH-standaardbrieven. De brieven zijn in samenwerking met de regio IJsselland opgesteld. De uitgangspunten: bruikbaar, begrijpelijk (B1) en zo volledig mogelijk.
 

Proefdraaien Wkb met STIPP

Al geruime tijd wordt er ervaring opgedaan met het werken onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) door het doen van proefprojecten. Hierin oefenen en ervaren aannemers, kwaliteitsborgers en gemeenten hun nieuwe rol en taak. U kunt zich aanmelden voor het doen van een proefproject met STIPP-regeling via wkb@vng.nl.
 
Essay: Regie op milieubeleid met regionalisering  
 
In dit essay legt Daan Molenaar van de DCMR Milieudienst Rijnmond de vinger op de risico's van decentralisatie op lokaal niveau. Daarom pleit hij voor regionalisering als het gaat om toezicht- en handhaving van milieuregelgeving met daarin een nadrukkelijke rol voor de omgevingsdiensten.

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  
 
Regeling standaarden publicaties Omgevingswet

Op 20 april 2023 is de Regeling standaarden publicaties Omgevingswet bekendgemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze regeling, gebaseerd op de Bekendmakingswet, worden de standaarden aangewezen die moeten worden gebruikt voor de elektronische vormgeving en bekendmaking van bepaalde besluiten op grond van de Omgevingswet. Deze standaarden staan bekend als STOP/TPOD.

Wijziging machtigingen eHerkenning voor oefenomgeving DSO

Op maandag 15 mei 2023 zijn de namen veranderd van de machtigingen voor eHerkenning voor de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Logt u in met eHerkenning op de oefenomgeving? Dan merkt u naar verwachting niets van deze verandering. In een enkel geval moet u de machtiging opnieuw aanvragen.

Release-informatie PI-26.2 en PI-26.3

Op 15 mei 2023 vond de release plaats van versies PI-26.2 en PI-26.3 van het DSO. Deze release heeft veranderingen voor onder andere het Omgevingsloket, de Samenwerkfunctionaliteit en het onderdeel Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen. Alle veranderingen in deze release leest u op de pagina Releasenotes bij release PI-26.2 en PI-26.3 (mei 2023).

Overzicht beschikbare toepasbare regels oefenomgeving (kruismatrix) bijgewerkt
Het overzicht met beschikbare toepasbare regels op de oefenomgeving van het DSO is bijgewerkt. Het Rijk heeft onder andere een aantal nieuwe vergunningchecks op de oefenomgeving gezet, zoals voor de activiteiten Onderhoud van de openbare ruimte, Telen en kweken in de Noordzee en Jachthaven. U vindt het bijgewerkte overzicht op de pagina Beschikbare toepasbare regels en behandeldienstinstellingen op de oefenomgeving van het DSO (kruismatrix).
 
Spreekuur Omgevingswet  
 
Kom naar het online Spreekuur Omgevingswet! Iedere dinsdag beantwoorden de experts van ons programma van 13.00-14.00 uur al uw vragen over het DSO en Toepasbare regels.
 
Bijeenkomsten  
 
 17 mei, 7 juni, 28 juni: Oefensessie Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

24 mei (vol), 5 juni, 21 juni en 5 juli: Oefenen met het Omgevingsloket

1 juni: Provero Congres 2023

1 juni: 2e Hackathon DSO-LV API’s in samenhang

8 juni - 22 juni: Hulp bij vergunningchecks voor activiteiten in Omgevingsloket - Serie 3

26 juni: Netwerkbijeenkomst Participatie en de Omgevingswet
 
EVENEMENTENAGENDA

 Nieuw op Iplo.nl  
 
Gezocht: deelnemers gebruikersonderzoek

Bent u bezig met de Omgevingswet en de leefomgeving? En maakt u gebruik van de website iplo.nl? Dan nodigen we u graag uit voor een gebruikersonderzoek.

Nieuwe aanvraag toevoegen aan bestaand project in het Omgevingsloket

In het Omgevingsloket vindt u uw vergunningaanvragen en meldingen in het onderdeel Mijn Omgevingsloket onder Mijn projecten. Wilt u aan een bestaand project een nieuw verzoek toevoegen? Dan kan dat op 2 manieren: door een nieuw verzoek te maken of een ingediend verzoek te kopiëren. Hoe u dit precies doet leest u op de pagina Nieuwe aanvraag toevoegen aan bestaand project in het Omgevingsloket.

Ook bij IPLO: alles over Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Samen met de Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Op de IPLO-website vindt u uitgebreide uitleg over deze nieuwe wet
 

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 19-05-2023