Nieuwsbrief Implementatie 2 mei

Arjan blogt:  

In zijn laatste blog voor zijn pensioen zoomt Arjan Nijenhuis, MT-lid/relatie­manager Omgevingswet, in op de vernieuwingen die de Omgevingswet op veel terreinen met zich meebrengt.

Hij ziet nieuwe vormen van: • regelgeving • nieuwe bestuurlijke keuzes • collegiale samenwerking • participatie • onderzoekend ontwerpen • samenwerking en betrokkenheid bewoners • integraal werken • jurisprudentie.

Meer weten? Lees zijn blog.

Succesvolle ketentest en kennisuitwisseling tijdens Zuid-Hollandse Ketendag  

Laten zien dat het werkt, investeren in kennisdeling en samen­werking, en het goede gesprek voeren. Dat waren de uitkomsten van de Zuid-Hollandse Ketendag op 6 april 2023.

Met een geslaagde live uitgevoerde magneet­activiteit, interactieve work­shops en het naar elkaar uitspreken van wensen en verwachtingen nog in het achter­hoofd tellen de deelnemers met vertrouwen af naar de datum van inwerking­treding van de Omgevingswet.

Lees het verslag van deze ketendag.

RIO's aan het woord: Lex Stax  

Regionale Implementatiecoach Omgevingswet Lex Stax werkt in de regio Midden- en West-Brabant. In de serie RIO's aan het woord spreken we met hem over zijn dagelijkse praktijk. Stax vindt het belangrijk dat overheden met elkaar oefenen. 'Zie samenwerking als een kans om samen iets te bereiken, niet als een opgave.'

Oefenen  

Bijeenkomst Lessons Learned Werkplaatsen Omgevingswet

Volgende week op dinsdag 9 mei van 10.00-12.00 uur is het zover! Dan vindt de online sessie Lessons Learned Werkplaatsen Omgevingswet plaats. Werkplaatsbegeleiders en deelnemers delen tijdens deze bijeenkomst hun lessons learned en ervaringen over de volgende 5 werkplaatsen:

• Soortenbescherming
• Energietransitie
• Koppeling werkzaamheden en activiteiten
• Grip op omgevingsplan (verdieping)
• Bedrijfsleven

U kunt zich nog steeds aanmelden via deze pagina.

Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening

Hebt u of krijgt u als medewerker Klantcontactcentrum (KCC), balie en dienstverlening in uw werk te maken met het Omgevingsloket? Bent u benieuwd wat de impact is van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Omgevingswet op uw dagelijkse werkzaamheden? Meld u zich dan aan voor de functiegerichte sessie Mijn DSO speciaal voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening. We zoomen in op de dagelijkse praktijk en op de impact die de Omgevingswet op uw werk heeft.

Klikdemo's de komende maanden

Ga nu oefenen met het Omgevings­loket! U kunt zich nog aanmelden voor klikdemo's in mei, juni en juli.

Omgevingswet moet nu gaan landen in ambtelijke organisatie  

In de leerkring Omgevingswet verkennen G40- en G4-gemeenten elke maand een thema in relatie tot de Omgevingswet. In maart was dat het thema Overgang van programma naar lijn. De gemeente Eindhoven en de gemeente Arnhem presenteerden er hun aanpak. En ze bespraken de afwegingen die komen kijken bij 3 noodzakelijke stappen voor de overdracht:

  • de ontmanteling van het programma
  • inbedding van verantwoordelijkheden in de organisatie
  • meekrijgen van alle medewerkers

Nieuws voor leveranciers en ontwikkelaars  

Tweede Hackathon DSO-LV API’s in samenhang

Op 1 juni 2023 organiseert de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) tijdens het Provero Congres in Ede een Hackathon DSO-LV API’s in samenhang.

Ontwikkelaars die toepassingen willen bouwen met de API’s van het DSO-LV Open Stelsel voor Derden, zijn van harte welkom om aan deze hackathon deel te nemen. 

Er is plaats voor maximaal 35 deelnemers.

Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

Vervanging ebMS-certificaten in het DSO

Zoals eerder aangekondigd, vervangen de beheerders van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) deze week de ebMS-certificaten. Gisteren zijn de certificaten in de oefen­omgeving (pre-productie­omgeving) vervangen. Morgen, woensdag 3 mei, zijn die in de productie­omgeving aan de beurt. Bent u leverancier en helpt u overheden aan te sluiten op het DSO? Of sluit u als overheid of andere organisatie zelf aan? Controleer dan begin mei uw verbinding op de werking van de Digikoppeling.

Spreekuur Omgevingswet  

Kom naar het online Spreekuur Omgevingswet! Iedere dinsdag beantwoorden de experts van ons programma van 13.00-14.00 uur al uw vragen over het DSO en Toepasbare regels.

Save the date: 30 oktober - Schakeldag 2023  

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) organiseert de Schakeldag 2023 op maandag 30 oktober in 's-Hertogenbosch. Dit kennisevenement staat in het teken van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Reserveer 30 oktober daarom vast in uw agenda.

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor de Schakeldag? Laat het ons weten en we sturen u een uitnodiging toe zodra het programma bekend is.

Bijeenkomsten  

9 mei: Online sessie Lessons learned werkplaatsen Omgevingswet

9 mei: Project IKT deelt ervaringen fase 4 - eindpresentatie

9 mei t/m 23 meiHulp bij vergunningchecks voor activiteiten in Omgevingsloket, serie 2

10 mei: VTH-Netwerkbijeenkomst | Geluid, deel 2

10 mei: NOVI-conferentie 2023: Richting geven aan de ruimte van Nederland

10 mei: VTH Netwerkbijeenkomst: Het Rijk als samenwerkingspartner bij VTH

11 mei: Samenwerken onder de Omgevingswet

12 mei: Netwerkbijeenkomst Omgevingsplan I Het multidisciplinair regieteam omgevingsplan

15 meiNetwerkbijeenkomst Participatie en de Omgevingswet

23 mei: Leveranciersdag

24 mei, 5 juni, 21 juni en 5 juli: Oefenen met het Omgevingsloket

1 juni: Provero Congres 2023

EVENEMENTENAGENDA

Nieuw op iplo.nl  

Verbeterpunten voor juridische en toepasbare regels bruidsschat

Gemeenten en waterschappen hebben vanaf juli 2022 de definitieve versie van de bruidsschat. Tijdens het oefenen komen gemeenten en waterschappen soms verbeterpunten tegen in de juridische of toepasbare regels. Op de nieuwe pagina Verbeterpunten voor juridische en toepasbare regels staat een overzicht van deze verbeterpunten. Ze kunnen deze zelf verwerken in hun juridische en toepasbare regels.

Werkzaamheden en activiteiten combineren: een werkzaamheid voor lozingsactiviteiten kiezen

Waterschappen maken toepasbare regels voor het Omgevingsloket en koppelen hiervoor werkzaamheden aan hun activiteiten. Zij kunnen voor hun lozingsactiviteiten niet kiezen voor een algemene werkzaamheid 'Afvalwater lozen'. In plaats daarvan moeten zij kiezen voor de werkzaamheid waarbij het lozen ontstaat. Lees hier meer over op de nieuwe pagina Werkzaamheden en activiteiten combineren: een werkzaamheid voor lozingsactiviteiten kiezen.

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 02-05-2023