Wet kwaliteitsborging bouwen: voor de zomer duidelijkheid over verbouw

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat op 1 januari 2024 – tegelijkertijd met de Omgevingswet – in voor nieuwbouwwerken in gevolgklasse 1. Dit is de laagste risicoklasse van bouwwerken zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden.

Voor het verbouwen van bouwwerken in gevolgklasse 1 is nog niet besloten of de Wkb op 1 januari 2024 of een half jaar later gaat gelden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hierover in gesprek met betrokken partijen. Vóór de zomer komt hier duidelijkheid over.

Lees meer

Meer informatie over de gefaseerde invoering van de Wkb.

Bron: Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) 04-05-2023