Aanbiedingsbrief Beantwoording van de vragen EK over de Inwerkingtreding van de Omgevingswet

Aanbiedingsbrief Beantwoording van de vragen EK over de Inwerkingtreding van de Omgevingswet

PDF document Download:Aanbiedingsbrief Beantwoording van de vragen EK over de Inwerkingtreding van de Omgevingswet (75.43 KB) PDF document Download:Antwoorden van de vragen inwerkingtreding Omgevingswet (139.38 KB)
Minister De Jonge ( Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) beantwoordt van de vragen van de Eerste Kamer over de Inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een afschrift van de antwoorden is ook aan de Tweede Kamer gezonden.

Bron: Rijksoverheid 26-06-2023

Thema's: Omgevingswet