Brandveiligheid in hoogbouw

Wat zijn de (on)mogelijkheden van incidentbestrijding bij hoge gebouwen? De Nederlandse Academie voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg (NACB) van het NIPV voerde hiernaar een verkennend onderzoek uit. Opdrachtgever van de verkenning: de Taskforce Veilige Hoogbouw van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV).

In Nederland wordt steeds vaker hoger gebouwd. Niet alleen de hoogte van gebouwen, ook de dichtheid van het aantal hoge gebouwen neemt toe. Net als de complexiteit en het gebruik van de gebouwen. De brandweer maakt zich zorgen of de huidige repressieve mogelijkheden, preventieve voorzieningen en bouwregelgeving nog wel voldoen met het oog op die ontwikkelingen. Daarom gaf de Taskforce Veilige Hoogbouw de opdracht aan de NACB om te verkennen wat de (on)mogelijkheden zijn bij het repressief optreden van de brandweer in hoge gebouwen.

Hoofdvraag verkennend onderzoek

De hoofdvraag van het onderzoek luidde: in hoeverre kan een brand in hoge gebouwen repressief worden bestreden gegeven de huidige regelgeving voor hoogbouw, en welke aanpassingen in de regelgeving zijn eventueel nodig om dit te verbeteren?

Bron: NIPV 20-06-2023

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid