DCMR stelt handelingskader op voor padelbanen


Het aantal padelbuitenbanen neemt snel toe. Padel is een sport die veel weg heeft van tennis. DCMR heeft een handelingskader opgesteld voor het toetsen van meldingen Activiteitenbesluit, toetsen van wijzigingen van het bestemmingsplan en het handelen naar aanleiding van klachten. Belangrijk daarin is onderstaande tabel. Daarin staan afstanden waarbinnen het wenselijk is dat een akoestische verantwoording plaatsvindt, en waarbuiten de overlast beperkt moet zijn.

 

Padel en geluid

Padel is een sport die veel weg heeft van tennis. Het wordt gespeeld met een racket en bal, maar vindt plaats op een kleiner veld en de bal mag worden gespeeld via glazen zijwanden. Het neemt in populariteit toe: in het jaar 2022 is de hoeveelheid banen in Nederland verdubbeld. Een ander opzicht waarin padel verschilt van tennis is de hoeveelheid geluid die het spel produceert. Dit komt onder andere door de glazen wanden en het materiaal van racket en bal. De omgeving kan het geluid als hinderlijker ervaren dan dat van tennis.

Beoordeling

Voor deze nieuwe sport was nog geen duidelijk handelingskader voor het bevoegd gezag. In januari 2023 is door de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) een handreiking geschreven voor het beoordelen van aanvragen of meldingen. Deze handreiking geeft aan dat het geluidsniveau door padel 6 tot 10 dB hoger is dan bij tennis. DCMR heeft deze handreiking vertaald naar een handelingskader. Doel is de beoordeling te vereenvoudigen.

Download hier de notitie met toelichting op de tabel.

Bron: DCMR 06-06-2023