Lastenonderzoek nieuwe wijzigingen Bbl 2022

Rapport over de effecten voor burgers en bedrijven van het voornemen om een aantal artikelen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te wijzigen. Het gaat om lokaal maatwerk ten aanzien van BENG (bijna energie neutrale gebouwen) en MPG (MilieuPrestatie Gebouwen), loden leidingen, ventilatie horeca, installatiekeuringen, constructieve veiligheid, brandveiligheid, vluchtroutes en doorvalbeveiliging.

Bron: Rijksoverheid 08-06-2023