Praktijkproef asbestdaksanering met schuim

Staatssecretaris Heijnen (IenW) heeft de Tweede Kamer op 22 juni 2023 per brief geïnformeerd over de uitvoering van de praktijkproef voor methoden voor asbestsanering met schuim. Deze praktijkproef is op 13 juni 2023 uitgevoerd op een locatie van Rijkswaterstaat in Farmsum en was breed opgezet. Naast het analyseren van de kosten door Sira Consulting, zijn blootstellingsmetingen gedaan door TNO en is gekeken naar milieuaspecten van het toegepaste schuim door het RIVM. FoamShield heeft meegewerkt aan het onderzoek door het leveren van het schuim en het instrueren van de saneerders hoe dit schuim moest worden toegepast. 

De uitkomsten van deze praktijkproef zullen duidelijk maken of het gebruik van schuim een kostenbesparing oplevert en daarmee of het (op een veilige manier) kan bijdragen aan het versnellen van de asbestdakenopgave. 

De staatssecretaris verwacht de Tweede Kamer hierover kort na de zomer opnieuw te kunnen informeren.

 

De kamerbrief en de beslisnota bij de kamerbrief zijn voor download beschikbaar op de website van de Rijksoverheid. 

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 27-06-2023