Zo pas je de gelijkwaardigheidsbepaling in de praktijk toe

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Een van manieren om dit te bereiken, is het zo goed mogelijk hergebruiken van materialen, producten en installaties. Soms is het echter moeilijk om aan te tonen dat hergebruikte materialen voldoen aan de wettelijke eisen. In die gevallen kan de gelijkwaardigheidsbepaling uitkomst bieden. In twee nieuwe publicaties wordt duidelijk hoe je de gelijkwaardigheidsbepaling in de praktijk kunt toepassen.

Alle bouwwerken en daarmee ook veel van de materialen die we daarin toepassen, moeten voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Deze bestaan uit:

  • doelvoorschriften (functionele eisen);
  • middelvoorschriften (prestatie-eisen).

Ze bevatten normen en eisen op het gebied van milieu en energie, maar bijvoorbeeld ook op het terrein van constructieve- en brandveiligheid, gezondheid en bruikbaarheid.

Hergebruikte materialen

Deze voorschriften zijn echter gebaseerd op nieuwe materialen, producten en installaties. Het is daarom soms lastig om aan te tonen en te beoordelen hoe hergebruikte materialen hieraan voldoen. Daar is echter wel een oplossing voor: de gelijkwaardigheidsbepaling. Deze bepaling biedt de mogelijkheid om nieuwe materialen of oplossingen aan te dragen en toe te passen die nog niet in de wet zijn opgenomen.

Ondanks dat deze bepaling zijn oorsprong vond in innovatieve materialen en technieken, biedt dit ook kansen voor circulair bouwen. Zoals voor het toepassen van hernieuwbare materialen en het hoogwaardig hergebruik van secundaire materialen.

Lees alle details verder in deze nieuwe publicatie (PDF) van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, met ook aandacht voor:

  • Voor wie is de gelijkwaardigheidsbepaling bedoeld?
  • Hoe wordt gelijkwaardigheid beoordeeld?
  • Hoe kan ik gelijkwaardigheid aantonen?
  • Wat zijn de randvoorwaarden?
  • De gelijkwaardigheidsbepaling in de Omgevingswet.
  • Tips bij toepassing en beoordeling van de gelijkwaardigheidsbepaling.

Bron: Duurzaam gebouwd 08-06-2023