Betere kwaliteit en duurzaamheid bij woningbouw en verbouwen

Bij bouw of verbouw moeten alle woningen duurzamer en kwalitatief hoogwaardiger worden. De VNG vindt het onder meer niet terecht dat de eisen voor ‘nieuwe’ woningen die ontstaan door bijvoorbeeld woningsplitsing en dakopbouwen, lager liggen dan bij nieuwbouw.

Dat is een van de punten in de VNG-inbreng voor het commissiedebat over de woningbouwopgave en koopsector (pdf, 154 kB)

Duurzaamheid en kwaliteit verbeteren

Gemeenten zien de noodzaak om de woningbouwopgave te versnellen. Daarbij bieden bouwen en verbouwen de kans om gelijktijdig de duurzaamheid en kwaliteit van een woning te verbeteren. Gemeenten ondersteunen hiervoor creatieve en innoverende initiatieven of voeren die gezamenlijk uit. Maar we zien wet- en regelgeving en financiële ondersteuningsinstrumenten die juist minder duurzame en kwalitatief laagwaardige woningbouw en transformatie aanjagen. Wij roepen daarom de Kamer op aandacht te vragen voor de volgende punten:

Scherp het Besluit bouwwerken leefomgeving aan 

De landelijke eisen op milieu- en energieprestatie (en circulair) moeten worden aangescherpt. Ook moet het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) eisen toevoegen op facetten van duurzaamheid waarover het nu nog niets of te weinig zegt. Zoals klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, duurzame mobiliteit en gezondheid. En ook voor de kwaliteit, denk aan brandveiligheid, zijn scherpere eisen nodig. 

Behoud instrumenten van gemeenten

Ondertussen zien we dat de minister het maatwerkinstrument voor gemeenten wil schrappen. Tot voor kort kregen zij in het Bbl de mogelijkheid om in het omgevingsplan strengere normen op te nemen voor energie- en milieuprestatie. We pleiten ervoor deze toegezegde instrumenten te behouden. 

Verhoog de kwaliteit bij optoppen, transformatie en flexwoningen

Gemeenten maken zich zorgen over de kwaliteit van ‘woningen met een tijdelijk karakter’. Voor een goede besteding van publiek geld zouden ook flexwoningen moeten voldoen aan nieuwbouweisen. Verder zijn er zorgen over ‘nieuwe’ woningen die ontstaan door bijvoorbeeld transformatie, woningsplitsing en optoppen. In de bouwregelgeving wordt dit gezien als verbouwen, waarvoor de eisen lager liggen dan bij nieuwbouw. 

Introduceer een leegstandbelasting

In onze inbreng vragen we ook aandacht voor leegstand. In Vlaanderen is een manier gevonden om leegstand te bestrijden die uiterst effectief blijkt te zijn. De gemeente kan bij langdurige leegstand een belasting opleggen die stijgt naarmate de tijd vordert. Veel eigenaren kiezen er dan snel voor om iets aan het pand te gaan doen, zodat de leegstand voorbij is. Een vergelijkbaar instrument kan worden gebruikt bij braakliggende terreinen die bestemd zijn voor woningbouw.

Bron: VNG 04-07-2023