Brand Joan Muyskenweg: falende droge blusleiding vertraagde inzet brandweer

Het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam dat op 3 juni werd getroffen door brand voldeed aan de eisen. Dat schrijft de brandweer in het onderzoeksrapport over de brand. Wel werd de brandweerinzet vertraagd door de falende droge blusleiding, waardoor de brand zich via het dak snel kon verspreiden.

Op zaterdagavond 3 juni deed er zich aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost een zeer grote brand voor in een acht verdiepingen tellend woongebouw. Op verzoek van het bestuur van de Veiligheidsregio heeft de Brandweer deze brand uitgebreid onderzocht.

Geen brandoorzaak

Allereerst schrijft de brandweer dat er na het onderzoek geen brandoorzaak kan worden vastgesteld.

Vergunning voldeed

Vervolgens blijkt dat de vergunning (ruimschoots) voldeed conform alle eisen. Het gebouw is in 2018 herontwikkeld. De oorspronkelijke kantoorpanden zijn getransformeerd naar woonbestemming en er zijn drie extra verdiepingen toegevoegd. Bij een verbouw dient ‘het van rechtens verkregen niveau’ aangehouden te worden echter door de (nieuwe) functie is deze niet aanwezig. Hierdoor dient het niveau ‘bestaande bouw’ aangehouden te worden als toetsniveau voor de transformatie. Op de tekeningen, behorende bij de vergunning, zijn de voorzieningen conform nieuwbouwniveau aangegeven. Het niveau van de uitvoering volgens de vergunning betreft dus een hoger niveau dan wettelijk geëist. Er waren enkele aantastingen van brandwerende voorzieningen, maar die hebben geen cruciale rol gespeeld in de snelle branduitbreiding.

Falende droge blusleiding

Het dak van het pand is aan de bovenzijde voorzien van bitumineuze dakbedekking en het dak voldoet daarmee aan de eisen van het Bouwbesluit. De droge blusleiding, verplicht in panden van boven de 20 meter, faalde en kon dus niet gebruikt worden.

Lees hier het rapport Brand Joan Muyskenweg

Bron: Brandveilig.com 18-07-2023