Nieuwsbrief Implementatie 28 juli 2023

Oefenen  

Correctie spreekuur Planmakers

In onze nieuwsbrief van 27 juli hebben we per abuis vermeld dat de spreekuren voor Planmakers 1x per 2 weken plaatsvinden. Dit is niet juist. Vanaf maandag 31 juli start een nieuwe reeks 2 keer per week: op maandagmiddag van 13.00-13.30 uur en donderdagochtend van 9.00-9.30 uur.

Kijk op de evenementenkalender op onze website voor de ingeplande spreekuren in de maand augustus. Hier vindt u ook de Teams-link voor toegang tot het spreekuur.

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 29-07-2023

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet