Productieversie toepasbare regels op oefenomgeving?

Wilt u de productieversie van de toepasbare regels bruidsschat ook op de oefenomgeving hebben? Geef op tijd uw keus door, ook als u het niet wilt. De toepasbare regels van de bruidsschat voor gemeenten op de productieomgeving verschillen op een aantal punten van de oefenomgeving. 

Als gemeente kunt u de productieversie van deze toepasbare regels begin oktober 2023 ook op de oefenomgeving krijgen, zodat uw toepasbare regels in de productieomgeving en de oefenomgeving hetzelfde zijn. Laat uiterlijk vrijdag 22 september 2023 aan uw RIO (Regionale Implementatiecoach Omgevingswet) weten wat u wilt! RIO's benaderen de gemeenten ook actief met deze vraag.

Voor wie is deze informatie belangrijk?

Bent u regelanalist, projectleider DSO, of functioneel beheerder bij een gemeente? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Werkt u bij een leverancier voor regelbeheersoftware? Of bent u een dienstverlener op het gebied van toepasbare regels? Ook dan is deze informatie voor u van belang.

Productieversie toepasbare regels bruidsschat kan ook op de oefenomgeving

De toepasbare regels van de bruidsschat voor gemeenten zijn in juli 2023 op de productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gezet. Deze toepasbare regels zijn op een aantal punten veranderd ten opzichte van de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Deze veranderingen verbeteren de digitale toegankelijkheid. Ook staan de afbeeldingen nu op een ander platform. Een overzicht van de veranderingen vindt u op de pagina Overzicht veranderingen in definitieve versie toepasbare regels bij de bruidsschat (juli 2023).

Wilt u in de oefenomgeving dezelfde toepasbare regels als in de productieomgeving, zodat u in beide omgevingen aan uw toepasbare regels kunt werken vanuit dezelfde startsituatie? Dan kan het programma Aan de slag met de Omgevingswet (AdS) dat voor u verzorgen. Het laden in de oefenomgeving vindt naar verwachting plaats in de week van 2 oktober 2023. Informatie hierover ontvangt u voorafgaand aan het laden.

Laat u de toepasbare regels op de oefenomgeving niet vervangen? Dan werkt u in de oefenomgeving niet met dezelfde toepasbare regels van de bruidsschat als waar u in de productieomgeving mee start.

Aandachtspunten productieversie toepasbare regels bruidsschat op de oefenomgeving

Wilt u de productieversie van de toepasbare regels van de bruidsschat ook op de oefenomgeving? Dan betekent dit het volgende voor u:

  • Het programma ADS vervangt alleen de toepasbare regels van de bruidsschat en niet de juridische regels.
  • Heeft u toepasbare regels van de bruidsschat in de oefenomgeving veranderd of vervangen door eigen toepasbare regels? Dan moet u na het plaatsen van de productieversie in de oefenomgeving opnieuw uw eigen veranderingen verwerken.
  • Heeft u geoefend met het publiceren van een nieuwe versie van het omgevingsplan? En heeft u daarbij ook nieuwe activiteiten aangeleverd? En heeft u voor die nieuwe activiteiten ook toepasbare regels aangeleverd? Of heeft u de bruidsschat aangevuld met eigen, nieuwe toepasbare regels? Bijvoorbeeld met indieningsvereisten voor een meldingsplicht of een vergunningcheck voor bomen kappen? Deze toepasbare regels worden niet vervangen en blijven beschikbaar op de oefenomgeving.

Geef uw keuze uiterlijk vrijdag 22 september 2023 door aan uw RIO

Wilt u de productieversie van de toepasbare regels van de bruidsschat wel in de oefenomgeving? Geef dat dan uiterlijk vrijdag 22 september 2023 door aan uw Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO). Doe dat met een antwoord op de mail die u hierover van uw RIO ontvangt. Alleen dan laadt het programma ADS de productieversie van de toepasbare regels voor u.

Wilt u de productieversie van de toepasbare regels niet in de oefenomgeving? Geef ook dat uiterlijk 22 september door aan uw RIO.

Stem uw keuze vooraf af met uw leverancier

We adviseren u om uw keuze vooraf af te stemmen met uw leverancier van de regelbeheersoftware of een andere partij die u ondersteunt bij het beheren van uw toepasbare regels. We informeren de softwareleveranciers ook over dit onderwerp.

Oefenomgeving DSO blijft beschikbaar

Tijdens het vervangen van de toepasbare regels blijven alle onderdelen van de oefenomgeving gewoon beschikbaar. Wel adviseren we gemeenten die de toepasbare regels laten vervangen om op de dag van de vervanging niet te oefenen met toepasbare regels. We informeren u daar tegen die tijd over.

Meer informatie

Nieuwsberichten over het laden van de bruidsschat op de productieomgeving:

Informatie over het vullen van de productieomgeving en de bruidsschat:

Bron: VNG 07-09-2023

Thema's: Omgevingswet