Nieuwsbrief Implementatie 21 maart 2024

Nieuws voor gemeenten  
 
Aantal dagen geen omgevingsdocumenten publiceren via LVBB
Deze maand migreert de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) naar een nieuw technisch platform. Dit betekent dat overheden een aantal dagen geen omgevingsdocumenten kunnen publiceren: namelijk van woensdag 27 maart om 17.00 uur tot en met vrijdag 29 maart om 17.00 uur. Het Omgevingsloket blijft beschikbaar.

Algemene set indieningsvereisten Omgevingsloket aangepast
Sinds 9 maart is een aantal veranderingen zichtbaar in de algemene set indieningsvereisten in het Omgevingsloket. Deze algemene set indieningsvereisten bevat algemene vragen die initiatiefnemers moeten invullen als ze een verzoek indienen in het Omgevingsloket. Het gaat om veranderingen bij vragen in stap 6 (Uw gegevens) en stap 7 (Verzoek indienen) van een aanvraag.

Al 27 IKT testrondes... en de teller loopt door
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet al 27 testrondes mee met Indringend Keten Testen (IKT) en is daarmee koploper! DSO-adviseur Stefan Bakker is erbij vanaf het eerste uur: 'Het is mooi om te zien dat nu ook in de rest van de organisatie de bal steeds meer gaat rollen.'

Gespreksonderwerpen opdrachtverstrekking gemeenten - adviesbureaus 
De VNG heeft in scenario's gespreksonderwerpen opdrachtverstrekking omgevingsplan uitgewerkt. Gespreksonderwerpen die nuttig zijn om in opdrachtverstrekking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (stedenbouwkundig bureau) te bespreken. Ook vond er op 8 maart een bijeenkomst plaats van het Netwerk omgevingsplan over opdrachtgeverschap bij wijzigingen van het omgevingsplan.

TAM-IMRO omgevingsplan: update bijsluiter
Gemeenten kunnen gebruikmaken van de Bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan van de VNG bij het wijzigen van hun omgevingsplan met TAM-IMRO. Onlangs heeft de VNG de bijsluiter stap voor stap geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe ondersteunende producten. Zo zijn de toelichtingen bij de kernvereisten geactualiseerd en een pilot TAM-omgevingsplan, een infographic en een technisch stappenplan toegevoegd.

Update activiteiten en milieuzonering
De VNG werkt aan de handreiking Activiteiten en milieuzonering als opvolger van de bekende uitgave Bedrijven en milieuzonering 2009 (‘het groene boekje’) en de uitgave Milieuzonering nieuwe stijl uit 2019. Het streven is om de nieuwe handreiking in het voorjaar 2024 te publiceren. We hebben een kort advies gepubliceerd hoe u in de tussenperiode kunt omgaan met actualisatie van planregelingen en nieuwe ontwikkelingen.

Omgevingsvisie: transitietermijn, technische standaard en publicatie
Op 1 januari 2027 moeten gemeenten een omgevingsvisie gereed hebben die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. De visie moet worden opgesteld en gepubliceerd met de technische standaard STOP/TPOD. Als het nodig is, kunnen gemeenten tot 1 januari 2025 gebruikmaken van de oude RO standaarden (IMRO). De VNG heeft een overzicht gepubliceerd waarin gemeenten zien welke acties voor de omgevingsvisie zij moeten nemen en welke aandachtspunten er zijn.

Publiceren en inhoudelijk aanpassen van de bruidsschat
Op 1 maart was er een bijeenkomst van het Netwerk omgevingsplan over het (technisch) publiceren en inhoudelijk aanpassen van de bruidsschat. Gemeente Pijnacker-Nootdorp en 6 softwareleveranciers lieten zien hoe zij dit aanpakken.
 
Oproep: deelname interviews Omgevingswet  
 
Studenten Bestuurskunde van de Universiteit Leiden komen in april en mei onderzoek doen in verschillende provincies, gemeenten, bij waterschappen en andere organisaties betrokken bij de Omgevingswet. Zij onderzoeken hoe de samenwerking verloopt tussen alle betrokken partijen, hoe de omgevingsvisies en -plannen van de grond komen en hoe burgers (beter) betrokken kunnen worden. Zij maken natuurlijk gebruik van wetenschappelijke literatuur, maar willen bovenal in gesprek met de ervaringsdeskundigen uit de praktijk.

In een vertrouwelijk interview van 45-60 minuten horen zij graag van verschillende belanghebbenden hoe de Omgevingswet functioneert, wat de rol is van verschillende bestuurslagen ('Multi Level Governance') en wat er beter kan. Dit helpt de nieuwe generatie beleidsmakers en bestuurskundigen enorm. Via een kort onderzoeksrapport en een podcast zullen zij hun bevindingen vervolgens weer terug laten vloeien naar de betrokken organisaties, zodat zij kunnen leren van de lessen.

Kortom: door deelname aan een interview en een kleine tijdsinvestering om de studenten op weg te helpen in uw netwerk, krijgt u een leuke analyse vanuit een frisse blik van de studenten terug. Laat dus vooral weten aan onze studenten met welke bestuurskundige vragen jouw organisatie kampt. Mogen zij rekenen op jullie medewerking?
Wilt u zich aanmelden voor een interview of heeft u vragen? Neem dan contact op met Carola van Eijk.

Oefenen  

Inloopspreekuur DSO stopt
De afgelopen maanden hebt u dagelijks uw vragen kunnen stellen tijdens het inloopspreekuur DSO. Dat is zeer succesvol geweest. Door de zachte landing van het nieuwe loket en meer kennis over de nieuwe werkwijzen, is het aantal vragen teruggelopen. Om die reden stopt het inloopspreekuur DSO. Dit betekent dat u op vrijdag 29 maart tussen 09.00 en 10.00 uur voor de laatste keer digitaal kunt binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Hebt u daarna vragen over het brede onderwerp van de Omgevingswet, DSO, plan of TR? Neem dan contact op met de helpdesk van het IPLO.

Hulp bij publiceren eerste omgevingsdocumenten
Aanmelden is nog steeds mogelijk! Publiceert u voor de eerste keer uw omgevingsplan of een ander omgevingsdocument in het DSO? Samen met de VNG helpen we u op weg met het concept van uw publicatie. We focussen op de juridisch-technische aspecten. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan hier aan.

Klikdemo (basis)
Een nieuwe reeks met klikdemo’s in maart, april en mei is te vinden op de website. Bent u (nog) niet bekend met de basisbeginselen van het Omgevingsloket, maar is dat wel noodzakelijk voor uw werk? Op maandag 25 maart is de eerstvolgende demo.

Klikdemo special: Regels op de kaart
Met de verdiepende klikdemo Regels op de kaart krijgt u meer inzicht in dit onderdeel van het Omgevingsloket. Hierin is voor iedere locatie terug te vinden welke omgevingsdocumenten gelden. Er kan gefilterd worden op (specifieke) regels voor de gekozen activiteiten en per bestuurslaag. De komende maanden zijn nieuwe sessies gepland.

Werkplaatsen
Wilt u ingewikkelde vraagstukken samen met ketenpartners oppakken en uitwerken. Zoals het maken van voorbeeldregels voor in het omgevingsplan/verordening? Of het instrument programma voor een maatschappelijke opgave in leren zetten? Misschien is een werkplaats iets voor u. Er zijn werkplaatsen voor het bedrijfsleven, interbestuurlijke werkplaatsen en ook de werkplaats Grip op omgevingsplan.

Postbus oefenen Omgevingswet
Wilt u iets kwijt over ons ondersteuningsaanbod? Mist u iets of heeft u een vraag over een specifieke sessie? Wij zijn benieuwd naar uw suggesties en tips. Laat het ons weten via postbusoefenenomgevingswet@minbzk.nl.
 
Demonstratie WoW Portaal tijdens DSO Dinsdag
 
Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet maken diverse ontwikkelaars en organisaties op verschillende manieren gebruik van het Open Stelsel DSO-LV. Het Open Stelsel DSO-LV maakt het voor derden mogelijk om via de DSO-LV API’s gebruik te maken van de DSO-LV functionaliteiten binnen een eigen ontwikkelde softwareoplossing. Het team Open Stelsel voor Derden nodigt deze organisaties uit om tijdens de DSO Dinsdagen hun ontwikkelingen te presenteren. Ditmaal was het de beurt aan Roxit met het indrukwekkende WoW Portaal.
 
Lees het artikel op het Ontwikkelaarsportaal
   
Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  
 
Release-informatie DSO beschikbaar voor release PI-29.5
De release van versie PI-29.5 van het DSO is sinds 14 maart 2024 beschikbaar op de pre-productieomgeving (oefenomgeving) en vanaf 22 maart 2024 op de productieomgeving. Deze versie heeft een beperkt aantal functionele wijzigingen. De release is vooral gericht op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, door het oplossen van fouten en tekstuele wijzigingen.

Releasenotes Regels op de kaart versie 1.78
Versie 1.78 van Regels op de kaart is vanaf 14 maart beschikbaar op alle omgevingen. In deze versie zit 1 functionele wijziging: in de legenda is 'Kaart verbeelding' hernoemd naar 'Transparantie' en verplaatst naar de tab Legenda. Ook zijn enkele kleine fouten opgelost.

Leveranciersdag DSO op 26 maart 2024  
 
Het leveranciersoverleg is een 6-wekelijks overleg met leveranciers en adviesbureaus rond het thema implementatie. De overleggen zijn gericht op een structurele informatie-uitwisseling tussen leveranciers van overheden en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Lees het programma en meld u aan voor de leveranciersdag DSO.

Bijeenkomsten  
 
25 maart Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket
26 maart Werkplaats Grip op het Omgevingsplan: eerste wijziging na Bruidsschat in beheer
26 maart Netwerkbijeenkomst: Communiceren over de Omgevingswet en Wkb
27 maart Klikdemo: Regels op de kaart
27 maart Webinar Gezonde leefomgeving: invoeren in beleid
28 maart Netwerkbijeenkomst Financiën Omgevingswet
2 april Werkplaats Grip op het Omgevingsplan: de andere instrumenten – visie, programma, verordening en projectbesluit
 
EVENEMENTENAGENDA

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 22-03-2024