Nieuwsbrief Implementatie 30 mei 2024

Nieuws Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  
 
Overzicht beschikbare toepasbare regels oefenomgeving (kruismatrix) bijgewerkt - mei 2024

Het overzicht met beschikbare toepasbare regels op de pre-productieomgeving (oefenomgeving) en productieomgeving van het DSO is bijgewerkt. Er zijn nieuwe Vergunningchecks op de pre-productieomgeving (oefenomgeving) en productieomgeving gezet. De update is voor de activiteiten 'Veiligheid bij het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden' en 'Stikstofemissie bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden'.

Release-informatie Regels op de kaart beschikbaar voor versies 1.88 en 1.89 - mei 2024

De releasenotes van versies 1.88 en 1.89 van Regels op de kaart zijn beschikbaar. Versie 1.88 is sinds 16 mei beschikbaar op alle omgevingen. Versie 1.89 is sinds maandag 23 mei beschikbaar. In deze versies zitten 4 functionele wijzigingen. En er zijn enkele fouten (bugs) opgelost. Wilt u op de hoogte gehouden worden over de veranderingen? Abonneer dan op de RSS-feed. U ontvangt dan automatisch bericht van nieuwe release-informatie.

Oefenen  
 
Veldlabs voor planmakers en beheerders van de TAM Omgevingsplan
Ervaar de (on)mogelijkheden van het TAM-omgevingsplan! Op de Veldlabs van 21 juni en 30 augustus leert u samen met experts hoe u eenduidige TAM-IMRO plannen opstelt en publiceert. Geschikt voor planmakers, beheerders van omgevingsdocumenten en planbureaus. Aan het eind van de dag gaat u naar huis met technische en praktijkervaring. Meld u aan.

Terugblik op het webinar: Veiligheid in de omgeving volgens de Omgevingswet
Op 23 mei werd het thema externe veiligheid behandeld in een webinar dat u kunt terugkijken. Er werd uitleg gegeven over veiligheid in de omgevingsvisie, omgevingsplan en (zeer) kwetsbare gebouwen en het register externe veiligheid.

Laatste reguliere klikdemo op 3 juni
Meld u aan voor de laatste reguliere klikdemo en oefen met het Omgevingsloket op maandag 3 juni! U kunt tijdens deze sessie zelf basisvaardigheden opdoen door een check of aanvraag in te dienen.

Nieuws voor gemeenten  
 
Interview | Zutphen kiest bewust voor TAM-IMRO
Het derde interview in de serie Tot op de bodem. Gemeente Zutphen over haar TAM-omgevingsplan voor het ondergronds verkabelen van een hoogspanningsverbinding. Een mooi gesprek over de keuze voor TAM-IMRO, het gebruik van de VNG Bijsluiter en het eigen handboek van Zutphen, interessante juridisch-technische keuzes, het opdrachtgeverschap richting het adviesbureau en de consultatie bij VNG.

Vangnetregeling Omgevingswet: verwerken in omgevingsplan
Eind 2023 is de Vangnetregeling Omgevingswet gepubliceerd. De regeling bevat onder meer enkele aanvullingen op de bruidsschat. Gemeenten moeten deze aanvullingen verwerken in het omgevingsplan. De VNG heeft een webpagina gepubliceerd met meer informatie en uitleg hoe en wanneer u de bruidsschataanvullingen kunt verwerken.

Enschede breekt lans voor monitoring
Een nieuw interview over monitoring, dit keer met de gemeente Enschede. Een zeer betrokken deelnemer van de monitor vertelt over zijn ervaring in de klankbordgroep van de monitoring. Hij deelt hoe het invullen van de monitor in zijn gemeente verloopt. En benadrukt het belang van meedoen voor gemeenten.

Vinger aan de pols (deel 2)
Op 17 april is de eerste uitvraag van de monitor Omgevingswet en Wkb uitgestuurd naar 52 gemeenten. In dit interview met twee enthousiaste betrokkenen: René Wanders, Projectleider Monitor Omgevingswet, en Sander Rongen, Specialist financiële monitoring, vertellen zij meer over het proces van het opzetten van de monitor.

Netwerkbijeenkomst 21 mei terugkijken
Dinsdag 21 mei was er weer een netwerksessie ‘communiceren over de Omgevingswet en Wkb’.Dit keer over het gespreksonderwerp participatie. Sarah Ros voerde het vraaggesprek met de deelnemers. Het ging onder meer over het vaststellen van participatiebeleid en het beoordelen van participatieresultaat.
 
Deelnemers gebruikersonderzoek IPLO.nl gezocht  
 
Op dinsdag 4 juni en woensdag 5 juni is er een gebruikersonderzoek van IPLO.nl. De deelnemers aan dit UX-onderzoek bekijken met een externe onderzoeker de IPLO-website, geven feedback en voeren opdrachten uit. Met de feedback uit deze digitale gesprekken wordt IPLO.nl verder verbeterd. 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door het aanmeldformulier in te vullen of een mail te sturen naar marije@ruigrok.nl en/of arnoud.witsel@rws.nl.
 
Brabantse Management Conferentie Omgevingswet  
 
Op dinsdag 25 juni vindt van 13.30 tot 16.30 uur de Brabantse Management Conferentie Omgevingswet plaats. Speciaal voor Brabantse managers van gemeenten. Tijdens de conferentie komt het volgende aan bod:
• knoppen voor aanpak omgevingsplan op basis van een businesscase met tijd, geld, kwaliteit en mensen
• keuze met scenario’s aanpak omgevingsplan
• inleiding en aanbod gedeputeerde Wilma Dirken. Voor praktische ondersteuning aanpak omgevingsplan
U kunt zich aanmelden via lex.stax@vng.nl of vincent.aalbers@vng.nl

Bijeenkomsten  
 
5 juni Klikdemo: Regels op de kaart
31 mei Veldlab: Praktisch aan de slag met Annoteren van activiteiten
3 juni Klikdemo Oefenen in het Omgevingsloket
20 juni De Kracht van experimenteren - eindsymposium crisis- en herstelwet
26 juni Klikdemo: Regels op de kaart
27 juni Schakeldag 2024
 
 EVENEMENTENAGENDA

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet 31-05-2024

Thema's: Omgevingswet