Agenda maart 2019

Maart 14

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

In twee dagen grondig inzicht in nieuwe wet Inzicht in de nieuwe systematiek Overzicht van instrumentarium, regels, thema’s, procedures Contouren uitvoeringsbesluiten Verdieping op het omgevingsplan en de thema's Knelpunten