Documenten oktober 2008

Nieuw infoblad "De omgevingsvergunning"

VROM heeft een nieuw infoblad over de omgevingsvergunning opgesteld (versie september 2008). Hierin wordt beknopt uitgelegd wat de gevolgen zijn van een nieuwe manier van vergunningverlening voor aanvrager en bevoegd gezag. Daarnaast maakt het blad duidelijk wat een overheid nu al kan doen om vooruit te lopen op de omgevingsvergunning en welke vormen van ondersteuning het ministerie van VROM hierbij biedt.