Nieuws 2017

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 56

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Mailing Omgevingsloket online 20 december 2017

Inhoud: Omgevingsloket donderdagochtend 28 december niet beschikbaar Openingstijden helpdesk rond de feestdagen Nieuwe versie Omgevingsloket online op 20 februari 2018 Oude aanvragen worden op 8 januari 2018 uit Omgevingsloket online verwijderd

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 55

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Omgevingsgame Buurtje Bouwen brengt Omgevingswet tot leven

De game Buurtje Bouwen is een educatieve game waarmee je de basisprincipes van de Omgevingswet leert. De game wordt begin volgend jaar gelanceerd. De beta-versie is nu klaar om te testen

Omgevingsloket online (release 2.13.1)

Op donderdag 23 november 2017 wordt versie 2.13.1 van Omgevingsloket online geplaatst. In deze release-informatie vindt u de wijzigingen in deze versie.

Mailing Omgevingsloket online 20 november 2017

Inhoud: Herinnering: Omgevingsloket online niet beschikbaar op donderdag 23 november Testpanel Aandeslagmetdeomgevingswet.nl Vanaf 1 december 2017 geen xml-bijlagen meer in e-mail

Omgevingsloket online niet beschikbaar op donderdag 23 november

Op donderdag 23 november 2017 wordt naar verwachting een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.1). Omgevingsloket online is die dag niet beschikbaar

HOE TOETST U DE MPG-GRENSWAARDE BIJ DE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING?

In 2018 nieuwe milieu-eis Vanaf 1 januari 2018 moet nieuwbouw van woningen en kantoren voldoen aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Een berekening van de MPG moet worden meegestuurd met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hoe kunt u zo’n berekening toetsen?

Omgevingswet definitief uitgesteld tot januari 2021. Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies.

Voor de zomer heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd de planning van de Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu bekend en wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie. Deze is en blijft 2029.

Gemeentelijke opgave en ambitie Omgevingswet onveranderd

De verwachte nieuwe datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt 1 januari 2021. Rijk en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen gaan overleggen hoe ze uitvoering geven aan de adviezen van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 54

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Weer flinke stappen te zien in kwartaaldemonstratie digitaal stelsel

Op dinsdag 19 september 2017 waren bijna 200 belangstellenden in Utrecht voor de kwartaaldemonstratie van het digitaal stelsel Omgevingswet. Vol enthousiasme lieten de verschillende ontwikkelteams zien wat zij het afgelopen kwartaal hebben bereikt. Binnen elke keten zijn weer flinke stappen gezet.

Informatieblad Participatie in de Omgevingswet. Wat regelt de wet?

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel.

Rol gemeenteraad bij afwijken omgevingsplan

Voor aanvragen omgevingsvergunning die in strijd zijn met het Omgevingsplan is straks  -na inwerkingtreding van de Omgevingswet - geen instemming van de gemeenteraad nodig. De VNG en de commissie Raadsleden & Griffiers verkenden de gevolgen voor de raad.

Mailing Omgevingsloket online 18 september 2017

Inhoud: Nieuwe release Omgevingsloket online Vanaf 1 december 2017 geen xml-bijlagen meer in e-mail