Nieuws 2018

Schat aan informatie over Omgevingswet

Afgelopen woensdag 20 december heeft Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het eerste gedrukte exemplaar van het boek 'De praktijk aan zet bij megawet in wording' in ontvangst genomen.

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 63

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 47

De afgelopen week verscheen nr 47 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

Staalkaarten Omgevingsplan

Gaat u aan de slag met het opstellen van een omgevingsplan? Doe dan inspiratie op met de staalkaarten voor het Omgevingsplan. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft samen met 4 consortia van opdrachtnemers de 4 staalkaarten ontwikkeld. De staalkaarten dienen als inspiratiebron bij het maken van een omgevingsplan.

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan in de vorm van een nota naar aanleiding van het verslag, een nota van wijziging met een aantal verbeteringen van het wetsvoorstel.

Bouwen met kwaliteit Jaargang 2018, Nummer 5, 6 december 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.

Mailing Omgevingsloket online 6 december 2018

Inhoud: Automatisch opschonen van aanvragen en meldingen

BENG-eisen: per 1 januari 2019 voor overheidsgebouwen

Overheidsgebouwen moeten vanaf 1 januari 2019 aan de BENG-eisen voldoen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) vervangen de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC).

Animatie over bruidsschat Invoeringsbesluit

De bruidsschat is een in het oog springend onderwerp van het Invoeringsbesluit, waarover veel vragen worden gesteld. Over deze bruidsschat is nu een animatie beschikbaar die verduidelijkt wat de bruidsschat inhoudt.

Mailing Omgevingsloket online 26 november 2018

Inhoud vervanging certificaat ftp-server op 27 november 2 cipher suites vervallen

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 62

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet

Het ontwerp-Invoeringsbesluit omgevingswet is gepubliceerd voor consultatie

Sinds gisteren is het ontwerp-Invoeringsbesluit omgevingswet gepubliceerd voor consultatie. Iedereen kan tot 21 december 2018 een reactie insturen op https://www.internetconsultatie.nl/invoeringsbesluitomgevingswet.

Kamerbrief over proces van invoering Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het proces van invoering van de Omgevingswet

Bijeenkomst omgevingsveiligheid

Wanneer : 8 november 2018, van 13.00u tot 17.30u (inloop vanaf 12.30u) Waar : Bouwcampus in Delft Voor wie : publieke opdrachtgevers, met name hoofden van afdelingen projecten, advies en inkoop, maar ook projectmanagers, adviseurs en anderen die in de praktijk te maken hebben met veiligheid in projecten

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 46

De afgelopen week verscheen nr 46 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen.