Nieuws 2018

Schat aan informatie over Omgevingswet

Afgelopen woensdag 20 december heeft Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het eerste gedrukte exemplaar van het boek 'De praktijk aan zet bij megawet in wording' in ontvangst genomen.

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 63

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 47

De afgelopen week verscheen nr 47 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

Staalkaarten Omgevingsplan

Gaat u aan de slag met het opstellen van een omgevingsplan? Doe dan inspiratie op met de staalkaarten voor het Omgevingsplan. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft samen met 4 consortia van opdrachtnemers de 4 staalkaarten ontwikkeld. De staalkaarten dienen als inspiratiebron bij het maken van een omgevingsplan.

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan in de vorm van een nota naar aanleiding van het verslag, een nota van wijziging met een aantal verbeteringen van het wetsvoorstel.

Bouwen met kwaliteit Jaargang 2018, Nummer 5, 6 december 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.

Mailing Omgevingsloket online 6 december 2018

Inhoud: Automatisch opschonen van aanvragen en meldingen

BENG-eisen: per 1 januari 2019 voor overheidsgebouwen

Overheidsgebouwen moeten vanaf 1 januari 2019 aan de BENG-eisen voldoen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. De BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) vervangen de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC).