Nieuws 2020

Handreiking verordeningen en het omgevingsplan beschikbaar

In samenwerking met de VNG heeft het programma Aan de slag met de Omgevingswet een handreiking opgesteld. Deze handreiking helpt gemeenten bij het beslissen welke onderdelen uit hun verordeningen wel en niet worden opgenomen in het omgevingsplan.

Minister Ollongren stuurt ontwerp-KB met inwerkingtredingsdatum Omgevingswet aan parlement

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet, 1 januari 2022, aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Als het parlement akkoord gaat, wordt het KB aangeboden aan de Koning. Na ondertekening zal de Omgevingswet definitief op 1 januari 2022 ingaan. Overheden willen graag duidelijkheid over de ingangsdatum in verband met hun voorbereidingen op de inwerkingtreding van de wet.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 55

De afgelopen week verscheen nr 55 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Aanbieding rapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet november 2020

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de maandrapportage november 2020 over aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Storing berichtenverkeer Omgevingsloket online

Op 10 en 11 december 2020 was er een storing in het in het berichtenverkeer (webservices) van Omgevingsloket online. Deze storing is opgelost. Alle berichten zijn (als het goed is) opnieuw verzonden.

Onderzoek Unieke Object Identificatie en omgevingsinformatie

Geonovum onderzoekt het ontwerp van een Unieke Object Identificatie (UOI) in relatie tot informatiestandaarden in de bouw- en geosector, en ontwikkelingen rond objectidentificatie in de fysieke leefomgeving. Het onderzoek loopt tussen november 2020 en mei 2021.

Bruidsschat voor alle gemeenten en waterschappen geladen

Voor alle gemeenten en waterschappen zijn de regels van de bruidsschat sinds vrijdag 4 december 2020 beschikbaar in de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Overheden kunnen nu de conceptversie van de juridische en toepasbare regels bekijken en hiermee oefene

Kamermoties over inwerkingtreding Omgevingswet aangenomen

Op 1 december heeft de Tweede Kamer over een aantal moties rondom de Omgevingswet gestemd. Eén van de aangenomen moties roept op tot het indienen van het Koninklijk Besluit (KB), de laatste stap waarmee de voorgenomen datum van inwerkingtreding definitief wordt.

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie november 2020

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

Maak kennis met het oefenaanbod voor Omgevingswetsoftware

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert in samenwerking met het programma Aan de slag met de Omgevingswet op dinsdag 1 december een virtuele bijeenkomst waar overheden kunnen kennismaken met het oefenaanbod voor Omgevingswetsoftware.

VNG position paper over de Omgevingswet

Op 25 november 2020 debatteert de Tweede Kamer met de minister van BZK over de Omgevingswet. De VNG vraagt de Kamer aandacht voor de invoeringsdatum, inwerkingtreding met een werkend stelsel en de kosten van de Omgevingswet.

Volledige handreiking bruidsschat nu beschikbaar

Om gemeenten te helpen met de overgang naar de omgevingswet, hebben de 5 omgevingsdiensten van Zuid-Holland de handen ineen geslagen. In dit kader is in maart van 2020 de eerste handreiking bruidsschat naar buiten gebracht. Nu brengen we versie 2.0 uit, een volledige en geüpdatete versie.

Laden bruidsschat voor alle gemeenten en waterschappen gestart

Maandag 16 november 2020 is de eerste reeks van bruidsschatbestanden met succes geladen in het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Voor 30 gemeenten en waterschappen zijn het omgevingswetbesluit (omgevingsplan of waterschapsverordening) en bijbehorende toepasbare regels beschikbaar.

Mailing Omgevingsloket online 18 november 2020

Inhoud: Omgevingsloket online is niet beschikbaar op vrijdag 27 november Vervanging cpa's voor Omgevingsloket online

Omgevingsloket online is niet beschikbaar op 27 november

Vrijdag 27 november 2020 is Omgevingsloket online de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe release geplaatst (2.16.2). De nieuwe release bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen