Nieuws januari 2020

Veel vragen over Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer debatteerde maandag 27 en dinsdag 28 januari met minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen over de Invoeringswet Omgevingswet. De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Om dit nieuwe stelsel goed te laten werken is deze Invoeringswet nodig. Dinsdag 4 februari stemt de Eerste Kamer met een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel en de drie in het debat ingediende moties.

Aansluiten op DSO is noodzakelijk, ga het plannen!

Het is essentieel dat gemeenten snel gaan plannen wanneer en hoe ze hun systemen aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Omdat te voorkomen dat alle bevoegde gezagen tegelijkertijd willen aansluiten, wordt een interbestuurlijke aansluitplanning gemaakt.