Nieuws mei 2020

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Nieuwe inwerkingtredingsdatum Omgevingswet: 1 januari 2022

De VNG staat volledig achter de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een jaar extra is nodig om in werking te treden met stabiele wetgeving en een werkend digitaal stelsel. En dat is cruciaal voor een goede start van het nieuwe stelsel Omgevingsrecht en behoud van dienstverlening.

Aan de slag met de Omgevingswet 20 mei 2020

Inhoud: Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022 Energietransitie moet: de Omgevingswet gaat helpen Praktijkproef laaggeletterden voor toetsing begrijpelijkheid Omgevingsloket De Omgevingswet kent een lange aanloop Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aangesloten op Digitaal Stelsel Omgevingswet Programmagids webinars Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl Praktijkverhaal: De Achterhoek houdt de vaart erin

Invoeringsregeling Omgevingswet voor technische notificatie naar Brussel

De Invoeringsregeling Omgevingswet is op 13 mei 2020 voor een technische notificatie aan de Europese Commissie (EC) aangeboden. De EC heeft nu tot 14 augustus 2020 de tijd om te reageren op mogelijke technische voorschriften in de Omgevingsregeling. In deze ‘stand still-periode’ kan de regeling niet worden aangepast.

Mailing Omgevingsloket online 15 mei 2020

inhoud: Vervanging ftp-certificaat Storing in berichtenverkeer Oefenomgeving Omgevingsloket vanavond niet beschikbaar

Test de landelijke voorzieningen DSO Omgevingswet

Van 26 mei tot en met 26 juni 2020 vindt de vierde testperiode plaats van de landelijke voorziening van het digitaal stelsel ((DSO-LV) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit april 2020

De commissie RWM kwam op 23 april 2020 digitaal bijeen. Ze bespraken een voorstel dat de scheve verhouding tegen moet gaan tussen gemeenten in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook kwam het uitstel van de Omgevingswet en Wkb aan bod.

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter’

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht ‘Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter’.

Beantwoording Kamervragen over publicatie over de Omgevingswet

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het NRC-artikel ‘Ministerie hield zorgen over Omgevingswet achter’.

Op weg naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen onderzoeken momenteel hoeveel extra tijd nodig is voor een realistische voorbereiding op de Omgevingswet. Eind mei willen ze een nieuwe beoogde inwerkingtredingsdatum aan het parlement sturen. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. Hierin gaat zij ook in op de voortgang van de wet- en regelgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de implementatie van de wet.

Let op: 'oude' aanvragen worden uit Omgevingsloket verwijderd

Vanaf 15 juni 2020 worden oude aanvragen uit Omgevingsloket online verwijderd.

Proces tot nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

Op 23 april jl. hebben de VNG Commissie Ruimte, Wonen en Milieu en het VNG Bestuur onderhandelingsruimte gegeven aan portefeuillehouders Boudewijn Revis en Liesbeth Grijsen om namens de VNG in gesprek te gaan met de minister en de andere bestuurlijke partners over een realistische, nieuwe datum inwerkingtreding.