Nieuws juni 2020

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Kamerbrief uitkomsten Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving juni 2020

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Landsdelige Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving, als verbreding van de Strategische Bestuurlijke Overleggen MIRT.

Minister Ollongren informeert Kamers over voortgang Omgevingswet

De totstandkoming van de wet- en regelgeving van de Omgevingswet ligt op koers. Naar verwachting zijn alle regels dit jaar gereed. Daarnaast wordt de rest van 2020 gebruikt voor het opleveren van de laatste onderdelen van de landelijke voorziening van het digitale systeem van de wet. En er wordt voor gezorgd dat het Omgevingsloket voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. Dat en meer staat in de nieuwe voortgangsbrief over de Omgevingswet die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan beide Kamers heeft gestuurd.

Stevige vragen vanuit de Eerste Kamer op voorhang AMvB Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 6 juni heeft de Eerste Kamer in een brief van 10 kantjes gereageerd op de voorhangversie van de AMvB Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Diverse updates Standaarden Omgevingswet gepubliceerd

Op 4 juni 2020 zijn updates Standaarden Omgevingswet gepubliceerd. Het actuele overzicht van de standaarden is in te zien op de pagina van Genovum.