Nieuws oktober 2021

Omgevingswet: koersen op inwerkingtreding per 1 juli 2022

De beoogde datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 juli 2022. Dat betekent dat gemeenten nog acht maanden hebben om zich voor te bereiden op de komst van de wet. Hoe staat het er nu voor?

Gepland onderhoud op demo-omgeving DSO: nieuwe software en content

Van 3 tot en met 5 november 2021 installeren wij de laatste versie van de software van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de demo-omgeving. Ook de informatie (content) op deze omgeving werken wij dan bij. Tijdens de installatie kunt u de demo-omgeving helaas niet gebruiken. Het is wel mogelijk om tijdens het geplande onderhoud een demo te geven via de oefenomgeving.

Mailing Omgevingsloket online 21 oktober 2021

Inhoud: Spreekuur Omgevingswet op 26 oktober 2021 Herinnering: oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 25 oktober

Nieuwe versie releasenotes bruidsschat

Er is een nieuwe versie van de releasenotes bij de bruidsschat beschikbaar. De releasenotes van september 2021 zijn onder andere aangevuld met informatie over de set downloadbare toepasbare regels. Die kunt u vanaf 20 oktober 2021 downloaden voor uw eigen systeem. Gebruik de nieuwe versie van de releasenotes als u oefent met de bruidsschat.

Kleine wijzigingen toepasbare regels op oefenomgeving DSO op 22 oktober

Alle gemeenten en waterschappen hebben een nieuwe versie van de bruidsschat gekregen. Deze zijn stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geplaatst. Op vrijdagmiddag 22 oktober van 14:00 uur tot 17:00 uur wordt, op basis van feedback van bevoegd gezagen, de activiteittypering van een aantal activiteiten in de bruidsschat ‘omgevingsplan’ gewijzigd. Dit is een kleine wijziging die voortkomt uit het reguliere proces om een storing op te lossen.

Beantwoording Kamervragen over de wijziging Besluit omgevingsrecht (recreatiewoningen)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden over de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. De vragen zijn gesteld door de fracties van GroenLinks, PvdA, CDA, Nanninga, ChristenUnie, PvdD, SGP en 50PLUS.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 14 oktober 2021

Inhoud: Werkplaatsen en praktijkvoorbeelden 26 oktober Staalkaarten bedrijventerrein en buitengebied Digitaal Stelsel Omgevingswet Oefenen voor bedrijfsleven en belangenorganisaties Crisis- en herstelwetprojecten en meer woningen Vinger aan de pols bij inwerkingtreding Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Nieuwe versies van bruidsschatten en rijksregels beschikbaar op de oefenomgeving

Alle gemeenten en waterschappen hebben een nieuwe versie van de bruidsschat gekregen. Deze zijn stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geplaatst. Ook zijn er nieuwe versies van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling geladen

Nieuwe release van Omgevingsloket online 11-10-2021

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.2).

Mailing Omgevingsloket online 8 oktober 2021

Inhoud: Nieuwe release van Omgevingsloket online Bericht voor leveranciers: aanleveren CPA nu met een webformulier

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Tijdens de installatie zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. Dat geldt ook voor aansluiten.

Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet september 2021

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.