Nieuws februari 2021

Nieuwe release Omgevingsloket online

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.16.3). Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen: Oefenomgeving: donderdag 18 maart 2021 (inr.omgevingsloket.nl) Productie-omgeving: zaterdag 10 april 2021 (omgevingsloket.nl) Omgevingsloket online is op de genoemde dagen niet beschikbaar.

11 maart: Consultatie Integraal Financieel Beeld

De afgelopen maanden is samen met de interbestuurlijke partners gewerkt aan onderzoeken over de financiële effecten van de Omgevingswet, die hebben geleid tot het integraal financieel beeld. Op 11 maart start de consultatie voor gemeenten op het Integraal Financieel Beeld voor de Omgevingswet

Kengetallen ambtelijke inzet opstellen bestemmingsplannen i.r.t. het Omgevingsplan

Als vereniging BWT krijgen wij regelmatig vragen over de beschikbaarheid van normuren voor bepaalde producten. Zo kregen wij onlangs de vraag van een gemeente of wij beschikken over kengetallen over de benodigde capaciteit voor het opstellen van eenvoudige, normale en complexe bestemmingsplannen. Dit om ook te kunnen begroten wat de inspanning gaat kosten richting een gemeentedekkend Omgevingsplan. Wij als vereniging beschikken niet over deze gegevens, maar mocht er een gemeente zijn die hierover wel beschikt, dan zouden wij deze graag (anoniem) ontvangen

Rook is doorgaans groter gevaar dan de brand zelf

Dat brandveiligheid niet alleen betrekking heeft op brand is misschien een open deur. Ook dat er meer slachtoffers vallen door rook dan door vuur is oud nieuws. Maar gelukkig komt er steeds meer aandacht voor een essentieel veiligheidskenmerk: het tegengaan van rookverspreiding door bouwkundige scheidingsconstructies, ook wel rookwerendheid genoemd

Demo-omgeving Omgevingsloket niet beschikbaar 1 tot en met 5 maart

De installatie van de nieuwe versie (PI-16) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de demo-omgeving staat gepland op 1 maart 2021. Hierdoor is het Omgevingsloket in ieder geval niet beschikbaar van maandag 1 maart tot en met vrijdag 5 maart 2021.

Nieuwste versie Omgevingsloket en DSO nu beschikbaar op oefenomgeving

Vanaf nu kunnen overheden oefenen met de nieuwste versie van het Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De installatie van de nieuwste versie (PI-16) op de oefenomgeving (pre-productie) is afgerond. Nieuwe en verbeterde functionaliteiten zijn nu beschikbaar. Overheden kunnen ermee oefenen. Softwareleveranciers kunnen de nieuwe functionaliteiten inbouwen in hun systemen. We hebben de belangrijkste nieuwe onderdelen voor u op een rij gezet.

Nieuwsbrief 'DSO special'

Inhoud: De nieuwste versie van het Omgevingsloket en DSO is beschikbaar op de oefenomgeving Vragen? Kom naar het wekelijkse spreekuur over DSO Aan de slag in de Werkplaats Implementatie Omgevingswet DSO in één oogopslag is vernieuwd (pdf) Dinsdag 2 maart: Demonstratie DSO en Omgevingsloket Releasedocumenten PI-16 Nieuw op de website

Aanbieding maandoverzicht januari aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet over januari 2021 en een rapport over de toegankelijkheid van het Omgevingsloket. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Duidelijker aansturing digiGO

Programmalijnen DSGO en ‘Leren en Veranderen’ voortaan basis voor digitalisering De aansturing van digiGO krijgt een duidelijkere focus. Voortaan volgt dit digitaliseringsprogramma twee hoofdlijnen: DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving)’ en ‘Leren & Veranderen'. Daarbinnen krijgen alle ingediende versnellingsprojecten een plek krijgen

Eerste en Tweede Kamer verklaren ontwerp-KB Omgevingswet niet controversieel

De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wet, 1 januari 2022, niet controversieel verklaard. Ook de Tweede Kamer heeft het ontwerp-KB niet controversieel verklaard. Er is een debat aangevraagd om nog deze week over het ontwerp-KB te stemmen in de Tweede Kamer

Kamerbrief bij KMPG-rapport over de invoeringskosten van de Omgevingswet “Onderzoek transitiekosten Omgevingswet”

Minister Ollongren biedt de Tweede Kamer het KMPG-rapport over de invoeringskosten van de Omgevingswet “Onderzoek transitiekosten Omgevingswet” aan

Eerste Kamer verklaart ontwerp-KB Omgevingswet niet controversieel, Tweede Kamer wel

De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wet, 1 januari 2022, niet controversieel verklaard. De Tweede Kamer heeft het ontwerp-KB wel controversieel verklaard. Het is echter mogelijk dat hier opnieuw over gestemd wordt.