Nieuws maart 2021

Stappenplan Ruimtelijk ordenen met omgevingsveiligheid

Stappenplan dat is ontwikkeld in het kader van de IOV-bijscholing omgevingsveiligheid omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers. LET OP: het betreft een interactieve PDF, het interactieve gedeelte werkt het beste als je de PDF opent in een PDF-viewer.

Factsheet; De knip binnen de bouwactiviteit

Wico Ankersmit van de Vereniging BWT Nederland heeft voor de VNG een factsheet geschreven over de knip binnen de bouwactiviteit

Aan de slag met de omgevingswet 24 maart 2021

Inhoud: Eerste werkplaatsen Implementatie gestart Online bijeenkomst bevindingen VNG werkplaatsen DSO-keten Nieuwe casussen op de demo-omgeving van het Omgevingsloket Deze toepasbare en juridische regels zijn beschikbaar op de oefenomgeving DSO Integrale afweging gaat samen met sectorale toetsing De Omgevingsdialoog; de kracht van echt samenwerken Brabantse waterschappen bereiden zich voor op de Omgevingswet met tijdelijke vergunningchecker Agenda virtuele sessies Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Omgevingsloket online niet beschikbaar op 10 april 2021

Omgevingsloket online (omgevingsloket.nl) is zaterdag 10 april 2021 de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Mailing Omgevingsloket online 19 maart 2021

Inhoud: Van ‘oud’ (OLO) naar ‘nieuw’ (DSO) Oefenomgeving is weer beschikbaar

Provero Congres 2021

Digitale aspecten in het Omgevingsrecht staan centraal bij Provero en dat geeft ruimte aan een keur van onderwerpen tijdens het online Provero Congres. Op donderdag 27 mei 2021 a.s. organiseren wij de tweede, online editie van het Provero Congres. We hadden zo gehoopt elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten, maar helaas gaat dit nog niet lukken. Hoe dan ook, kunt u weer rekenen op interessante, boeiende en inspirerende lezingen!

Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie maart 2021

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

Aanbiedingsbrief bij Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Minister Ollongren biedt de Samenwerkingsafspraken Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan. Het zijn afspraken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Rijk om elkaar in de uitvoering in de fysieke leefomgeving te versterken.

Consultatie Integraal Financieel Beeld gestart: denkt u mee?

De uitkomsten van het Integraal Financieel Beeld, de verwachte invoeringskosten en structurele effecten van de Omgevingswet, toetsen wij graag met de gemeentelijke praktijk. De consultatie voor het Integraal Financieel Beeld is gestart. Wilt u meedoen aan de consultatie?

Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op 18 maart

De oefenomgeving van Omgevingsloket online (inr.omgevingsloket.nl) is donderdag 18 maart 2021 de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

Kamerbrief Integraal Financieel Beeld stelselherziening Omgevingswet

Minister Ollongren informeert de Eerste en Tweede Kamer over het Integraal Financieel Beeld van de stelselherziening Omgevingswet en de onderliggende deelonderzoeken.

VNG plaatst kritische kanttekeningen bij rapport VTH-stelsel

De VNG waardeert de inzet van de commissie-Van Aartsen, maar heeft tegelijkertijd een aantal kritische kanttekeningen bij haar eindrapport over het VTH-stelsel. Het rapport biedt wel aanknopingspunten om het stelsel door te ontwikkelen, zodat het voldoet aan de randvoorwaarden voor een goede uitvoering

Aanbieding Maandoverzicht februari 2021 - Aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het Maandoverzicht februari 2021- Aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast worden adviezen van de Raad van State over geluid, grondeigendom, natuur en bodem gestuurd.

Oefenomgeving niet beschikbaar op donderdag 18 maart 2021

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.16.3). Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen: Oefenomgeving: donderdag 18 maart 2021 (inr.omgevingsloket.nl) Productie-omgeving: zaterdag 10 april 2021 (omgevingsloket.nl)

Eerste 6 gemeenten starten een werkplaats DSO-keten

Texel, Rotterdam, Dinkelland, Dronten, Drimmelen en Zoetermeer gaan in een werkplaats aan de slag om hun DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)-keten werkend te krijgen. Dronten heeft in februari als pilot de spits afgebeten, de andere 5 gemeenten starten in maart.

Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet maart

Inhoud: Route 2022: kwartaalupdate Hulp aanvragen bij uw demo, test of oefening Testen met de Testtoolkit DSO Participatie en de Omgevingswet: keuzes, gevolgen & effecten Agenda virtuele sessies Modellen voor duidelijke kennisgevingen omgevingsvergunning Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Kamerbrief uitwerking roadmap inwerkingtreding Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer een brief over de uitwerking van de roadmap Route2022. In de roadmap Route2022 zijn de activiteiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld gebracht. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Mailing Omgevingsloket online 26 februari 2021

Inhoud: Nieuwe release Omgevingsloket online Van 'oud' (OLO) naar 'nieuw' (DSO)