Nieuws mei 2021

Mailing Omgevingsloket online 28 mei 2021

Herinnering: Oefenomgeving Omgevingsloket niet beschikbaar op dinsdag 1 juni Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.1).

Verzamelregeling bouwen

Consultatie van de Regeling tot wijziging van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen in verband met het opnemen van de risicomatrix en technische aanpassingen aan het stelsel van de Omgevingswet voor het onderwerp bouwen.

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet mei

Inhoud: Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 juli 2022 Terugblik: 4e Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet Kom naar de functionele demo Gepland onderhoud in juni en juli Regionaal nieuws RIO's Maak gebruik van het spiekbriefje participatie ‘Laat zien dat participatie geen wassen neus is’ Podcastserie: Energietransitie en de Omgevingswet Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Kamerbrief uitkomsten bestuurlijk overleg Omgevingswet 26 mei 2021

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over de Omgevingswet op 26 mei 2021. Zij meldt onder meer dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 juli 2022. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Nieuwe release Omgevingsloket online

Er komt een nieuwe release van Omgevingsloket online (2.17.1). Naar verwachting wordt deze nieuwe release geplaatst op de volgende dagen: Oefenomgeving: dinsdag 1 juni 2021 (inr.omgevingsloket.nl) Productie-omgeving: zaterdag 26 juni 2021 (omgevingsloket.nl) De oefenomgeving is op 1 juni de hele dag niet beschikbaar. De productie-omgeving is 1 juni wel beschikbaar. Op zaterdag 26 juni is de productie-omgeving de hele dag niet beschikbaar.

Mailing Omgevingsloket online 12 mei 2021

Inhoud: Oefenomgeving Omgevingsloket is 1 juni niet beschikbaar Van het kastje naar de muur

Aan de slag met de omgevingswet 4 mei 2021

Inhoud: Save the date: Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet 20 mei 2021 Oefenen in het Omgevingsloket Nieuwe versie bruidschat: update 30 april Gepland onderhoud aan het DSO in mei en juni Verwachte updates Omgevingsloket en DSO Bekijk de bevindingen van de werkplaats DSO-keten Kwartslag 15: 'zelf de regie over aanvraagproces' Voortgangsbrief Omgevingswet april 2021 naar beide Kamers Praktijkhulp voor bodem in het omgevingsplan Agenda online bijeenkomten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Hierdoor zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. Aansluiten is dan ook niet mogelijk.