Nieuws juli 2021

Nieuwe Standaard aanvragen en melden (STAM)

Op maandag 26 juli 2021 is op de pre-productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) de nieuwe software (versie PI19.2) geïnstalleerd. Een van de onderdelen is een nieuwe versie van de Standaard aanvragen en melden (STAM versie 2.0.0). Bij kwaliteitscontroles in de keten is samen met leveranciers vastgesteld dat bij een aantal leveranciers de koppeling voor de VTH-software niet goed werkt met deze nieuwe standaard.

Legesverordening 2022 en Omgevingswet

Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet adviseren we gemeenten om met ingang van 1 januari 2022 de legesverordening te wijzigen zonder rekening te houden met de Omgevingswet. In de eerste helft van 2022 kan dan de aanpassing aan de Omgevingswet plaatsvinden.

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, 8 juli 2021

De commissie vergaderde met collega’s van Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Het hoofdonderwerp was de Nationale omgevingsvisie (NOVI) en regie op de ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn de VNG-reactie op het rapport van de commissie Van Aartsen en de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) besproken.

Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet - juli 2021

Vanaf nu informeren we u via een update maandelijks over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet.

Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 in consultatie

Vandaag, 16 juli 2021, start de internetconsultatie van de Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022. Iedereen die dat wil, kan tot en met 27 augustus 2021 reageren op het concept van deze Verzamel-AMvB.

Aan de slag met de omgevingswet 13 juli 2021

Inhoud: Aanmelden Aandeslag-Trofee! Nieuw! Release-informatie Gepland onderhoud in julie en augustus Storingen melden Voortgangsbrief Omgevingswet juli 2021 naar beide Kamers Aanvullingsregeling grondeigendom gepubliceerd Stand van zaken APV en de Omgevingswet Regionaal nieuws RIO's Podcast: De Omgevingswet, participatieverordening & de Raad Terugblik: werkplaatsen Implementatie Agenda online bijeenkomsten Informatiepunt Leefomgeving zet volgende stap richting de Omgevingswet Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Gepland onderhoud aan oefenomgeving DSO

Elke maand wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geïnstalleerd. Tijdens de installatie zijn het DSO en het Omgevingsloket mogelijk niet beschikbaar. Aansluiten is dan ook niet mogelijk

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet (juli 2021)

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de meest recente stand van zaken van de Omgevingswet. De inwerkingtredingsdatum van deze wet is gepland op 1 juli 2022. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuur