Nieuws augustus 2021

Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet - augustus 2021

We informeren u via een maandelijkse update over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet. De Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet neemt u elke maand mee in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De update biedt handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie. Ook vindt u in de update een overzicht wat u de komende periode verder kunt verwachten

Bouwen of verbouwen? Dit is waarom je soms extreem lang moet wachten voordat je een vergunning krijgt

Boomkweker Daan Stolker had de vergunning voor zijn nieuwe kas binnen vijf weken binnen. En daar was hij maar wat blij mee. De Boskoper kent ook de verhalen over extreem lange wachttijden voor een omgevingsvergunning in het Groene Hart. Die lopen in het ergste geval op tot 24 weken.

Aansluitvoorwaarden productieomgeving DSO bekendgemaakt

Als overheid gebruikt u het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om informatie te versturen en te ontvangen. De minister heeft voorwaarden gesteld aan het gebruik van deze omgeving. Zodra u bent aangesloten op de productieomgeving van de landelijke voorziening van het DSO, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Samenwerkingen herstellen na naderende update Samenwerkfunctionaliteit

Op 1 september 2021 wordt een nieuwe versie (versie 4 of V4) van de Samenwerkfunctionaliteit (SWF) geïnstalleerd op de oefenomgeving. Deze versie gebruikt een nieuw systeem om alle documenten en gegevens op te slaan. De verbinding met het oude systeem wordt na de installatie van de nieuwe versie verbroken. Daardoor werken eerder gestarte samenwerkingen na 1 september niet meer.

Aan de slag met de omgevingswet 10 augustus 2021

Inhoud: Maandelijkse update werkend stelsel Omgevingswet Nieuwe versie Route 2022 Engelse vertaling vastgestelde Omgevingswet gepubliceerd Staalkaarten Bedrijventerrein en Buitengebied beschikbaar Gepland onderhoud in september Beheer catalogi Omgevingswet ingericht op Pleio Aanmelden Aandeslag-Trofee Agenda online bijeenkomsten Nieuw op aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl

Basischecks planketen DSO binnenkort van start

Eind augustus 2021 beginnen de basischecks van de planketen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Plansoftwareleveranciers, bevoegd gezagen, koepels, ingenieursbureaus en het programma Aan de slag met de Omgevingswet controleren dan samen of de keten werkt zoals gepland. Daarbij gebruiken ze realistische omgevingsdocumenten. Is een omgevingsdocument succesvol ingediend en toont het naar behoren in het DSO? Dan krijgt de softwareleverancier voor dat document een ‘groen vinkje

Nieuwe versie Route 2022: gezamenlijke roadmap voor invoering Omgevingswet

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Een nieuwe versie van de Route 2022 laat de mijlpalen zien om dit doel te behalen.