Bouwforum BV

Uitgangspunt van de cursussen is dat de lesstof antwoord moet geven op vragen en problemen waarmee bouwkundigen in hun dagelijkse werkpraktijk worden geconfronteerd. U leert problemen te signaleren en vervolgens oplossingen te vinden, ofwel door zelfstudie ofwel door inschakeling van deskundigen. Voor de aansturing van deskundigen is het van belang dat u op de hoogte bent van het specifieke begrippenkader van het Bouwbesluit, van bouwfysische modellen, van meet- en bepalingsmethoden. Tenzij specifiek door u gevraagd, is de lesstof niet gericht op het leren rekenen, maar op:

het omgaan met het Bouwbesluit en de bouwfysische modellen;

het kunnen aansturen van bouwfysische adviseurs en bouwbesluit-deskundigen;

het begrijpen en interpreteren van bouwfysische rapporten en Bouwbesluit-toetsingen.

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, visueel beeldmateriaal en opdrachten waarbij de lesstof in een praktijksituatie moet worden toegepast. De docenten van Bouwforum zijn geen docent van beroep, maar vak-deskundigen.

 

Bouwforum BV
Bezoekadres

Atoomweg 400
3542 AB UTRECHT

Postadres

Postbus 40217
3504 AA UTRECHT

Tel:

030-2411227

Fax:

0302410266

Email:info@bouwforum.nl Website:http://www.bouwforum.nl/