Nieuws januari 2019

Toetsend constructeur met trainingservaring gezocht voor training en ondersteuning op St Maarten

Voor het wederopbouwproject van VNG International op St Maarten zijn we op zoek naar expertise voor de ondersteuning van werkzaamheden bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur. De periode van inzet is in overleg vast te stellen. Iets voor u? De advisering vindt deels plaats vanuit Nederland en deels op Sint Maarten. Onze voorkeur gaat uit naar expertise uit gemeenten die 'om niet' beschikbaar gesteld kan worden.

Bouw- en woningtoezicht en de energietransitie

De gebouwde omgeving speelt een belangrijke rol bij de energietransitie. Bij nieuwbouw worden al mooie resultaten geboekt, maar de echte klapper moet komen van maatregelen in de bestaande bouw en daar is nog veel te doen: strengere regels, een collectieve aanpak en combinaties in de aanpak zoeken.