Nieuws 2020

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 9 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 9 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief 25 november 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwsbrief 12 november 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Kijk nu terug. Het COBc congres 5 november 2020

Op donderdag 5 november 2020 vond het jaarlijkse COBc congres plaats. Dit jaar niet fysiek maar geheel digitaal vanuit 2 studio's

Nieuwsbrief 29 oktober 2020

Gisteren is de nieuwsbrief verzonden.

Conceptakkoord over verdere uitwerking Besluit kwaliteitsborging

Het ministerie van BZK en de VNG, mede namens de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), hebben deze week overeenstemming bereikt over de verdere uitwerking van het besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). Met dit conceptakkoord zijn wat BZK en VNG betreft alle juridische belemmeringen weggenomen. Partijen kunnen zich nu gaan richten op de voorbereidingen voor de invoering van de wet op 1 januari 2022.

Schrijf je nu in voor het COBc congres

Op donderdag 5 november is het jaarlijkse COBc congres. Dit jaar is het congres digitaal en voor iedereen te volgen op onze site.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 7 verschenen.

Nieuwsbrief 14 oktober 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

"BWT, verbonden op veilige afstand"

Op donderdag 8 oktober is het jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland met dit jaar het toepasselijke thema "BWT, verbonden op veilige afstand".

Ruim 51.000 woningen erbij dankzij woningbouwimpuls

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de eerste woningbouwprojecten bekendgemaakt die een financiële bijdrage krijgen vanuit de woningbouwimpuls. Ruim 51.000 woningen, binnen 27 projecten, kunnen nu gebouwd worden door een investering van 290 miljoen euro van het Rijk. Gemeenten en provincies dragen 331 miljoen euro bij om het financieel tekort op te lossen. De woningen kunnen nu versneld gebouwd worden, zijn betaalbaarder of er komen er meer dan oorspronkelijk gepland. De bouw van het merendeel van de projecten start al in 2021.

Charles Meijer ontvangt Brandweerkruis

Vandaag ontving brandweercollega Charles Meijer een brandweerkruis uit handen van Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland. Het brandweerkruis is een onderscheiding voor ‘zeer bijzondere verdienste of prestatie’ voor de brandweer in ons land. Charles ontving het Brandweerkruis voor zijn bijzondere bijdrage aan Risicobeheersing en preventie binnen de brandweer. Ook voor de Vereniging BWT Nederland heeft Charles meer dan zijn steentje bijgedragen. Ook wij willen hem dan ook van harte feliciteren met het brandweerkruis.

De verschillen tussen BZK en VNG over de rol Bevoegd gezag in de Wkb toegelicht

In dit artikel, dat in de laatste editie van Bouwkwaliteit in de praktijk is gepubliceerd, hebben Hajé van Egmond en Wico Ankersmit geprobeerd uit te leggen wat de verschillen zijn waarop de VNG/VBWTN de rol van het bevoegd gezag onder de Wkb ingevuld zouden willen zien ten opzichte van de manier waarop BZK dit wil organiseren in de AMvB.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Roadshows verplaatst naar voorjaar 2021 maar na de zomer een aantal Webinars

Door de Corona-maatregelen is het ontzettend lastig geworden om ook in het najaar van 2020 bijeenkomsten te organiseren. Door de 1,5m afstand en de beperkingen bij locaties hebben de Vereniging BWT Nederland, VNG en BZK ook doen besluiten om de voorgestelde Roadshows die we van het voorjaar naar september en oktober hadden doorgeschoven nogmaals door te schuiven naar het voorjaar van 2021.