Nieuws januari 2020

Omgevingsloket niet beschikbaar op vrijdag 31 januari en maandag 3 februari 2020

Door onderhoud aan het Handelsregister (NHR), is het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) niet beschikbaar op:

Nieuw! Op 15 april is het eerste VBWTN congres voor Toezichthouders en Handhavers

Op een werkelijk prachtige locatie waar met een helicopterview kan worden toegezien op de mooiste bouwwerken van Nederland vindt op woensdag 15 april voor de eerste keer een VBWTN congres plaats speciaal voor Toezichthouders en Handhavers.

Nieuwsbrief 16 januari 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Apeldoorn zoekt inhoudelijke VTH-ers vanuit andere gemeenten om mee te doen aan Hackathon

Hoe weten we wat er in apeldoorn vergunningvrij gebouwd wordt? Met de invoering van de Omgevingswet gaan we steeds meer toe naar vergunningsvrij bouwen. We verwachten dat in 2021 voor een flink deel van de (bouw)activiteiten geen vergunning meer nodig is. Omdat er bij deze activiteiten geen contact is met de gemeente, hebben we een zicht op wat er waar precies gebeurt. We hebben deze informatie wel nodig om onze basis- en kernregistraties op orde te houden en bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting goed op te kunnen leggen. Op dit moment halen we de informatie grotendeels uit mutatiedetectie: het signaleren van wijzigingen. Dit is een arbeidsintensieve klus waar medewerkers van verschillende afdelingen en organisaties een rol in spelen. En waarbij uit verschillende bronnen wordt geput. Denk jij mee over hoe we dit eenvoudig beter kunnen doen?