Nieuws oktober 2020

Nieuwsbrief 29 oktober 2020

Gisteren is de nieuwsbrief verzonden.

Conceptakkoord over verdere uitwerking Besluit kwaliteitsborging

Het ministerie van BZK en de VNG, mede namens de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), hebben deze week overeenstemming bereikt over de verdere uitwerking van het besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb). Met dit conceptakkoord zijn wat BZK en VNG betreft alle juridische belemmeringen weggenomen. Partijen kunnen zich nu gaan richten op de voorbereidingen voor de invoering van de wet op 1 januari 2022.

Schrijf je nu in voor het COBc congres

Op donderdag 5 november is het jaarlijkse COBc congres. Dit jaar is het congres digitaal en voor iedereen te volgen op onze site.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 7 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 7 verschenen.

Nieuwsbrief 14 oktober 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

"BWT, verbonden op veilige afstand"

Op donderdag 8 oktober is het jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland met dit jaar het toepasselijke thema "BWT, verbonden op veilige afstand".