Nieuws februari 2020

Roadshow ‘aan de slag met de Wkb’ in uw regio. 10 regiobijeenkomsten, ook bij u in de buurt!

Dit jaar organiseert de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht maar liefst 10 regiobijeenkomsten verspreid over het land. Dit jaar zal de invulling echter anders zijn dan je wellicht gewend bent van de eerder gehouden regiodagen. In verband met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaan we namelijk in samenwerking met BZK en VNG en met ondersteuning van een aantal marktgerelateerde brancheorganisaties in de bouw een tiental roadshows geven van één dagdeel.

Reserveer de datum 4 juni Managementsymposium en ALV

Op 4 juni staat ons managementsymposium met ALV als één van de hoogtepunten van de Vereniging bouw- en Woningtoezicht in de agenda.

Handreiking voor bepalen van stikstofdepositie bij woningbouwprojecten

Om vergunningaanvragers te helpen stelt het Rijk de handreiking ‘Woningbouw en AERIUS’ beschikbaar. Deze handreiking helpt initiatiefnemers, gemeenten en provincies om de stikstofdepositie van woningbouwprojecten in kaart te brengen.

Nieuwsbrief 3 februari 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Impactanalyse Wkb uitgebreid met Legesimpact

Via een brief is aan alle leden van de Vereniging BWT Nederland een oproep gedaan om de Impactanalyse Wkb te gaan invullen. Deze impactanlayse die ook is uitgebreid met een tabblad legesimpact helpt gemeenten om te berekenen welke impact de Wkb in eerste fase op haar organisatie.