Nieuws juni 2020

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2020

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 5 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Roadshows verplaatst naar voorjaar 2021 maar na de zomer een aantal Webinars

Door de Corona-maatregelen is het ontzettend lastig geworden om ook in het najaar van 2020 bijeenkomsten te organiseren. Door de 1,5m afstand en de beperkingen bij locaties hebben de Vereniging BWT Nederland, VNG en BZK ook doen besluiten om de voorgestelde Roadshows die we van het voorjaar naar september en oktober hadden doorgeschoven nogmaals door te schuiven naar het voorjaar van 2021.

Ook veel vragen van Tweede Kamer op voorhangversie AMvB Wkb

Ook de Tweede Kamer heeft veel vragen gesteld aan de minister over de voorhangversie van de AMvB Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De minister is nu bezig deze vragen te beantwoorden en als Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland zijn wij samen met de VNG, BrandweerNL en ODNL erg benieuwd naar de antwoorden.

Sommige gemeenten laks bij uitvoeren onderzoeksplicht brandveiligheid gevels

Gisteren stond in de Volkskrant een uitgebreid artikel over een door deze krant uitgevoerd onderzoek naar de uitvoering van de onderzoeksplicht brandveiligheid gevels. Uit dit onderzoek van de Volkskrant bij de 50 grootste gemeenten bleek dat een aantal gemeenten nog bezig zijn, en een tweetal gemeenten nog geen uitvoering had gegeven aan het onderzoek. Dit was reden voor veel andere pers om ook aandacht aan dit onderwerp te besteden

Nieuwsbrief 15 juni 2020

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Stadswerk 100 jaar Toezicht!

Op 27 januari 1920 werd in Utrecht voorganger van Stadswerk, de Vereniging van Bouwkundig Hoofdambtenaren, officieel opgericht. Kunnen we dan eigenlijk dit jaar ook het honderdjarig bestaan van Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (VBWTN) gedenken? Jazeker! Maarten Loeffen kijkt samen met mister VBWTN, directeur Wico Ankersmit, terug en vooruit.

Protocol toezicht en handhaving i.r.t. Covid-19 VWBTN

Veel gemeenten hebben zelf al protocollen ontwikkeld over het verantwoord kunnen uitvoeren van toezicht en handhaving tijdens de huidige Corona-crisis. Toch kregen wij als Vereniging van diverse gemeenten de vraag of er geen uniform protocol voor VTH of BWT beschikbaar is. Deze vraag is met het maken van dit protocol beantwoord. In samenwerking met een aantal gemeenten en het verzamelen van informatie uit verschillende protocollen is een eenvoudig, maar volgens de makers compleet protocol samengesteld die de toezichthouder en handhaver helpt bij het verantwoord en veilig uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden.