Nieuws juli 2020

De verschillen tussen BZK en VNG over de rol Bevoegd gezag in de Wkb toegelicht

In dit artikel, dat in de laatste editie van Bouwkwaliteit in de praktijk is gepubliceerd, hebben Hajé van Egmond en Wico Ankersmit geprobeerd uit te leggen wat de verschillen zijn waarop de VNG/VBWTN de rol van het bevoegd gezag onder de Wkb ingevuld zouden willen zien ten opzichte van de manier waarop BZK dit wil organiseren in de AMvB.