Nieuws 2021

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Extra ambtenaren en geld nodig voor aanpak woningtekort

De komende kabinetsperiode is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) extra aandacht nodig om het woningtekort aan te pakken. De grootste belemmering van de bouwsnelheid is een tekort aan personeel, zowel in de bouw als aan ambtenaren om bouwplannen te verwerken. Op de korte termijn is er volgens het planbureau meer geld nodig voor gemeenten, om hun taken wat betreft ruimtelijke ordening goed te kunnen uitvoeren.

Nieuwsbrief 8 april 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Werkmodel verordening leges 2022 Omgevingswet

De VNG stelt een werkmodel verordening leges 2022 beschikbaar in verband met de Omgevingswet. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen voor de leges (verordening). De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. Er geldt overgangsrecht tot uiterlijk eind 2029.

Nieuwsbrief 22 maart 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

De BWT app: delen van ervaringen om kwaliteit en professionaliteit in het bouw- en woningtoezicht te verbetere

De BWT app: kennis en ervaringen delen over het bouw- en woningtoezicht. Deze app is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders, handhavers, juristen en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met Bouw- en woningtoezicht. De Vereniging BWT Nederland vindt het belangrijk dat de ambtenaren die elkaar in deze tijden toch al weinig in levende lijve zien, hun vragen kunnen stellen aan collega’s in het land.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 2 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 2 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief 3 maart 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 1 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief 17 februari 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Nieuwsbrief 27 januari 2021

Gisteren is de nieuwsbrief verzonden

VBWTN cursus BENG NTA 8800 voor plantoetsers en toezichthouders

Voor de leden van de Vereniging BWT Nederland biedt de vereniging in samenwerking met Envire een praktische cursus BENG NTA 8800 voor plantoetsers en toezichthouders aan.

Nieuwsbrief 7 januari 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.