Nieuws november 2021

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 8 2021

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 8 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief 17 november 2021

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Archivering onder de Omgevingswet

Om decentrale overheden te ondersteunen bij het archiveren van informatie over de Omgevingswet, is er nu de 'Handreiking duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de Omgevingswet'. De handreiking is gecoördineerd door Het Utrechts Archief (HUA) in opdracht van de VNG, het IPO en de UvW.