Nieuws januari 2022

Statement Vereniging BWT Nederland in relatie tot de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De afgelopen ruim 10 jaar is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen een belangrijk onderwerp binnen de Vereniging BWT Nederland. Als vereniging raakt deze wet ons vakgebied tot op het bot, en in die ruim 10 jaar heeft de Vereniging BWT voor haar leden dan ook heel veel tijd en energie gestoken in het kritisch meedenken en meewerken aan een zo goed mogelijk eindresultaat. In veel gevallen heeft dit ook geresulteerd in het naar onze mening verbeteren van de wetgeving, bijvoorbeeld door het bestuursakkoord van 2019. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is – begrijpelijk- ook een zeer gevoelig onderwerp binnen onze vereniging aangezien dit over de functie, taak en uitvoering van het werk van onze leden gaat. Toch hebben wij de ‘emotie’ altijd buiten de discussie proberen te houden. Wel hebben wij regelmatig afstand genomen van de manier waarop er in de pers door bouwers en zelfs de minister over de huidige taakinvulling en kwaliteit van ons vakgebied werd gesproken. De vereniging heeft altijd intensief en op een constructieve wijze bijgedragen aan de totstandkoming van het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt. Als Vereniging BWT Nederland hebben wij altijd de focus gehad op het doel van de wet, namelijk een verbetering van de bouwkwaliteit en het verbeteren van de positie van de bouwconsument. Daarnaast hebben wij ons specifiek ingezet voor een uitvoerbare en handhaafbare wet door het bevoegd gezag. Nu de Minister aanstuurt op een invoering van de wet per 1 juli 2022 en zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben ingestemd met het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw en de AMvB kwaliteitsborging voor het bouwen is doorgestuurd naar de Raad van State vinden wij het als vakvereniging van belang om via deze weg onze zorgen die er nog steeds zijn kenbaar te maken.

Nieuwsbrief 24 januari 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Modelverordening leges geactualiseerd

Wij hebben de modelverordening leges geüpdatet in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie. Over de meeste wijzigingen hebben wij eerder afzonderlijk bericht.

Wat doet bijvoorbeeld een #Bouwinspecteur

Wat de inwoner van ons merkt. Als het goed is helemaal niets. Mooie uitspraak van Remco. Daarom ook zo goed dat Rotterdam aandacht heeft voor ons vakgebied. Want als je niets merkt van ons werk is het ook lastig om onder de aandacht te brengen. Maar waarom de inwoners er zo weinig van merken heeft er wel degelijk mee te maken dat hij zijn werk goed doet. Daarom een mooi voorbeeld voor andere gemeenten! De medewerkers van de gemeente doen van alles in de stad. Sommige beroepen zijn bekend, andere minder. Wat doet bijvoorbeeld een bouwinspecteur? 'We zorgen er mede voor dat bouwen, verbouwen slopen op een verantwoorde manier gebeurt.'