Nieuws december 2022

Geen banden met Stichting PubliekPrivaat – vervolg

De afgelopen jaren hebben we van diverse leden vragen en opmerkingen ontvangen over de Stichting PubliekPrivaat. Daarop hebben we onze leden geïnformeerd dat de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op geen enkele wijze samenwerkt met of betrokken is bij (de bijeenkomsten van) de Stichting PubliekPrivaat.

Nieuwsbrief 13 december 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 9 2022

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 9 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.