Nieuws april 2022

Verplichting beoordeling grote publieksgebouwen na rapport AZ-stadion

In november 2021 heeft de toenmalige minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een verplichting komt voor een periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen. Dit als opvolging van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over het gedeeltelijk in storten van het dak van AZ-stadion.

Symposium Bouwen 2.0; hoe jonge mensen de bouw gaan veranderen

HAN University of Applied Sciences organiseert samen met onder meer Bouwend Nederland en Techniek NL op 2 juni het Symposium Bouwen 2.0; hoe jonge mensen de bouw gaan veranderen. Van stikstofproblematiek tot het verduurzamen van de gebouwenvoorraad en van zeewaterspiegelstijging tot binnenstedelijk bouwen. De bouwwereld staat aan de vooravond van enorme uitdagingen.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2022

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief 12 april 2022

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden

VBWTN Toezicht en handhaverscongres 12 mei 2022.

Er zijn nog enkele vrij, schrijf je snel in. Twee jaar hebben wij het moeten uitstellen, maar nu zal dan eindelijk op 12 mei a.s. op een werkelijk prachtige locatie, waar met een helicopterview kan worden toegezien op de mooiste bouwwerken van Nederland, voor de eerste keer een VBWTN congres plaatsvinden speciaal voor toezichthouders en Handhavers. Tijdens dit nieuwe congres, dat dus eigenlijk al zijn derde editie zou moeten hebben, staan de meer praktijkgerichte onderwerpen centraal die de toezichthouder en handhaver in zijn of haar dagelijkse werk tegenkomt. Samen met Danny Spaans en Vincent Weijermans, beide toezichthouders in Den Haag is het programma dat al sinds 2020 op papier stond aangepast en geactualiseerd waardoor dit eerste Landelijke toezichthouders en handhaversdag in Den Haag zal plaatsvinden. Deze editie kent dan ook een ruime praktijkgerichte inbreng vanuit het Bouw- en Woningtoezicht en de Pandbrigade van Den Haag.