Nieuws januari 2021

Nieuwste geconsolideerde versies en werkversies AMvB's en Omgevingswet

Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet zijn weer de nieuwste versie van de Omgevingswet, de vier AMvB's en de Omgevingsregeling geplaatst. De Geconsolideerde versies zijn de versies met de al in het Staatsblad gepubliceerde tekst. Wil je echter de laatste versie bekijken zoals de teksten er uiteindelijk uit komen te zien, kijk dan in de werkversies. Hier vind je bijvoorbeeld in het Bbl wel de teksten van de kwaliteitborging voor het bouwen terwijl deze in de geconsolideerde versies nog niet zijn opgenomen.