Nieuws december 2021

Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brand

De publicatie Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brand biedt een kader waarmee ruimtelijk relevante brandveiligheidsrisico's al in een vroeg stadium van de totstandkoming van een omgevingsplan kunnen worden meegewogen. De publicatie kan veiligheidsregio's helpen bij hun adviezen over omgevingsplannen aan het bevoegd gezag.