Nieuws 2022

Brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit en Bbl met elkaar vergeleken

Wat zijn de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? En wat betekent dit voor de praktijk, voor het brandveiligheidsniveau in gebouwen? Dat wordt uitgelegd in een nieuwe publicatie.

Kun je circulariteit berekenen?

Bouwbesluit 2012 stelt eisen aan de milieuprestatie van een nieuw gebouw. Deze mag maximaal 0,8 euro/m2/jaar zijn voor woningen en 1,0 voor kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Dit worden de schaduwkosten genoemd en circulariteit maakt daar sinds 1 januari 2021 deel van uit. Ook in het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan deze waarden. Naar verwachting zijn deze waarden in 2030 aangescherpt tot 0,5.

Kamerbrief bij ontwerpbesluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving, vanwege de actualisatie van de energiebesparingsplicht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 in consultatie

Vandaag, 20 oktober, start de internetconsultatie van het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023. Iedereen die dat wil, kan tot en met 17 november 2022 reageren op het concept van dit verzamelbesluit.

Vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket compleet

De vragen voor de technische bouwactiviteit zijn vanaf nu ook beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Omgevingsloket. De vragen voor de omgevingsplanactiviteit waren al beschikbaar. De vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket is hiermee compleet.

Geconsolideerde teksten Omgevingswet regelmatig vernieuwd

De teksten van de Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, besluit bouwwerken leefomgeving en de Omgevingsregeling worden nog regelmatig gewijzigd. Het Informatiepunt Leefomgeving verwerkt deze wijzigingen in de geconsolideerde teksten.

Periodieke beoordeling constructieve veiligheid voor grote publiekstoegankelijke gebouwen

In november 2021 heeft de toenmalige minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een verplichting komt voor een periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen. Dit als gevolg van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over het gedeeltelijk instorten van het dak van AZ-stadion.

Aanbiedingsbrief wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (periodieke beoordeling constructieve veiligheid)

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de periodieke beoordeling van gebouwen, de aanscherping van de schileisen van tijdelijke woningen en enkele andere wijzigingen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026

Het kabinet kondigt vandaag aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet wil hiermee voor leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren duidelijkheid bieden en wijzigt hiervoor het besluit bouwwerken leefomgeving, ook wel bouwbesluit genoemd

Wijzigingen Bouwbesluit 1 april en 1 juli 2022

De wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving) volgen elkaar snel op. Een kort overzicht van de wijzigingen per 1 april en 1 juli 2022.

Kamerbrief over verbeteringen in Besluit bouwwerken leefomgeving in relatie tot woningbouw

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een brief over de aangekondigde verbeteringen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, in relatie tot de woningbouw.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet 29 maart 2022

Inhoud Meld u snel aan voor de Inspiratiedag op 7 april! Bijeenkomst Me(e)r dan ooit, 14 april 2022 Nieuws uit de regio's Oefenen Nieuws over het Digitaal Stelsel Omgevingswet Nieuws voor gemeenten Agenda bijeenkomsten Nieuw op iplo.nl

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT 2012 EN BBL IN 2022 EN 2023

De wijzigingen in de bouwregelgeving (het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving) volgen elkaar snel op. Voor wie niet dagelijks met de materie bezig is, is het lastig om het overzicht te houden op de wijzigingen en wanneer deze (naar verwachting) in werking treden.

Kamerbrief bij ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege de brandveiligheid van parkeergarages en normen voor daglicht

Kabinet komt met verbod op loden leidingen voor kindlocaties en huurwoningen

Ter versterking van de ingezette aanpak om lood in drinkwater te bestrijden, heeft het kabinet besloten een verbod op loden leidingen in te gaan voeren specifiek voor kindlocaties en huurwoningen. Dit volgt op eerder advies van de Gezondheidsraad waarin geconstateerd is dat de schadelijkheid van lood in water voor baby’s en kinderen, maar ook voor volwassenen groter is dan gedacht.