Nieuws september 2022

Geconsolideerde teksten Omgevingswet regelmatig vernieuwd

De teksten van de Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, besluit bouwwerken leefomgeving en de Omgevingsregeling worden nog regelmatig gewijzigd. Het Informatiepunt Leefomgeving verwerkt deze wijzigingen in de geconsolideerde teksten.