Nieuws 2022

Antwoorden op Kamervragen over het feit dat geïnstalleerde trapliften vaak niet voldoen aan het Bouwbesluit

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen van het lid Mohandis (PvdA) over het feit dat geïnstalleerde trapliften vaak niet voldoen aan het Bouwbesluit

Brandwerende HSB gevelelementen

Gert van den Berg is gespecialiseerd in brandwerende constructies. In de rubriek ‘Brandwerendheid in de praktijk’ belicht hij onderwerpen vanuit zijn ervaring met brandproeven, regelgeving, normalisatie en de praktijktoepassing. Dit keer: brandwerende Hout Skelet Bouw gevelelementen

Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026

Het kabinet kondigt vandaag aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet wil hiermee voor leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren duidelijkheid bieden en wijzigt hiervoor het besluit bouwwerken leefomgeving, ook wel bouwbesluit genoemd

Wijzigingen Bouwbesluit 1 april en 1 juli 2022

De wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving) volgen elkaar snel op. Een kort overzicht van de wijzigingen per 1 april en 1 juli 2022.

Vluchtveiligheid: het belang van een integrale aanpak

Als je weet hoe woningbranden verlopen, dan begrijp je dat tijdige detectie cruciaal is. “Streef je naar een betere brandveiligheid van je woningen? Dan is het slim om niet alleen aandacht te hebben voor preventie, maar ook kritisch te kijken naar de vluchtveiligheid van bewoners”, zegt Jan Nies, productmanager bij Hemmink. “Kwestie van rookmelder installeren en klaar? Helaas niet. Elke situatie is anders. Er zijn de laatste jaren weliswaar mooie stappen gemaakt in de regelgeving rondom brandveiligheid, maar we moeten wel scherp blijven op het beleid en de uitvoering daarvan.” Nies vertelt over het belang van een integrale aanpak.

Hugo de Jonge, de nieuwe minister van BWT

Het nieuwe kabinet is geïnstalleerd en naast veel nieuwe ministers zijn er ook nieuwe ministeries. Lang werd er gesproken over de terugkeer van het ministerie van VROM. Dit is niet helemaal gelukt. Het is het ministerie van VRO geworden. Milieu in brede zin lijkt meer te zijn onderverdeeld en wordt deels Klimaat en Energie met minister Rob Jetten, maar valt ook deels onder Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit met minister Henk Staghouwer en Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en nog een vierde minister voor natuur en Stikstof Christianne van der Wal.