Nieuws 2019

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) vervangt met aanpassingen Bouwbesluit 2012

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de vier onderliggende amvb’s in 2021 wordt ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In het Bbl is het Bouwbesluit 2012 inhoudelijk nog goed herkenbaar, maar er zijn ook wijzigingen en aanvullingen. Frederike Brouwer, beleidsmedewerker Directie Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaf tijdens het onlangs gehouden Jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland inzicht in het nieuwe Bbl.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012

Aanbiedingsbrief van minister Knops bij antwoorden Kamervragen betreft het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen.

Veiligheidsglas en het Bouwbesluit

Recent verscheen er op de website Omgevingindepraktijk.nl en daarna ook op diverse andere websites en social media een artikel geschreven door Jacco Huijzer (Nieman Raadgevende Ingenieurs) en Robert Smits (ABT) met als titel ‘Veiligheidsglas en het Bouwbesluit’. Kern van dit artikel is de stelling dat Bouwbesluit 2012 geen veiligheidsglas eist. In onderstaand artikel, dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc), de Vlakglascommissie van NEN en Kenniscentrum Glas, wordt toegelicht dat deze stelling niet juist is.

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit houdende van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten betreft EPBD III

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit houdende van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten over de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.

Systeemeisen technische bouwsystemen EPBD III door WE

WE heeft onderzocht welke eisen er gesteld kunnen worden aan installaties in gebouwen om energie te besparen..

Beantwoording Kamervragen over voorhang verzamelbesluit

Minister Ollongren biedt de antwoorden op de vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012

Nieuw ISSO-kleintje Brandwerende details woningbouw gepubliceerd

inds april is het nieuwe ISSO-kleintje Brandwerende details woningbouw beschikbaar. Het is toepasbaar voor nieuwe en bestaande bouw. Deze nieuwe uitgave komt voort uit de SBR-publicatie Brandwerende details uit 2009. De details voor woningbouw in die SBR-publicatie zijn in dit ISSO-kleintje geüpdatet. Daarnaast bevat het een uitbreiding van veel voorkomende detailprincipes in de woningbouw waarin brandwerendheid een rol speelt. De details voor de utiliteit uit de SBR-publicatie zijn er niet in opgenomen.

Minister Ollongren slecht te hoge drempels in bouwregelgeving

Minister Ollongren (BZK) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publiek toegankelijke gebouwen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Zo wil de minister de eis dat bij nieuwbouwwoningen tenminste één toegang goed toegankelijk is voor mensen met een beperking (drempel met een maximale hoogte van 2 cm) uitbreiden naar alle toegangen. Voor balkons volgt eerst nog onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid van deze eis. Verder komen er voor nieuwe publiek toegankelijke gebouwen aanvullende eisen voor trappen.

Kamerbrief bij Voorhang van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw

Minister Ollongren ( BZK) zendt aan de Tweede en Eerste Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw.