Nieuws januari 2021

BBN tracht duidelijkheid en transparantie te verschaffen over expert judgement’s

BBN tracht duidelijkheid en transparantie te verschaffen over expert judgement’s Met de notitie ‘deskundigenverklaring’ heeft Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) een eerste aanzet gegeven wat, op het vakgebied brandveiligheid, onder een expert judgement (deskundigenverklaring) valt, wie het wanneer mag schrijven en wat van een expert judgement verwacht mag worden. Het wel of niet accepteren van een deskundigenverklaring is altijd aan het bevoegd gezag.