Nieuws mei 2021

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT 2012 BRANDVEILIGHEID

De Rijksoverheid heeft in een nieuwsbericht aangekondigd dat er de komende tijd diverse inhoudelijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en de opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), te verwachten zijn.